design
 

Hasičský sbor Vyskytná byl založen roku 1883 tehdejším starostou obce Hynkem Matějkou, pekařem č.p.24. Podnětem byl snad požár v roce 1879, kdy v obci vyhořelo 14 stavení. Založení sboru se setkalo s všeobecným souhlasem místních občanů, během roku měl sbor 33 členů činných a mnoho přispívajících. Velitelem byl zvolen Hynek Matějka. Obec zakoupila čtyřkolovou stříkačku s příslušenstvím i výzbroj pro členy sboru.
 
 
Počátky hasičského sboru
V roce 1883 nebylo v okolních obcích žádného sboru hasičského, a proto je třeba říci, že náš sbor byl v tomto kraji prvním. Každý rok bylo prováděno cvičení pořadové i se stříkačkou, probíhaly členské i výborové schůze, hrálo se ochotnické divadlo a sbor se zúčastňoval všech církevních i jiných slavností, které probíhaly v obci. Nezapomínal i doprovodit svého člena na poslední cestě. V roce 1890 si postavil vlastní skladiště na stříkačku a výzbroj.
Svoji činnost presentovali místní hasiči na župních sjezdech v širokém okolí. Roku 1890 byla svěřena organizace župního sjezdu našemu sboru. Téhož roku se devět členů zúčastnilo hasičského sjezdu v Praze.
 
 
Co chceme, mám vám říci,
co nejskvělejšími slovy.
Svých bližních život chránit,
i jejich krovy.
Na stráži stát bděle,
kde zhouba pomstu strojí
i živly nespoutané –
kde zloba pomstu strojí.
 
Fr. Pípal 1922


Ty pevně stůj, kdy vše se v zmatku kácí
a žití svoje posvěť zdárnou prací!
A byť i zhouba veliká i v plamenech
   - tebe neleká.

Fr. Pípal 1923
 
 
Sbor dobrovolných hasičů se vždy řídil heslem platným i do let budoucích : „BLIŽNÍMU K OCHRANĚ – VLASTI K OBRANĚ“