design
 

obrazek12pomocny
                                                                            1883 -2013
                                                                                130 let
 
Hasičský sbor Vyskytná byl založen roku 1883 tehdejším starostou obce Hynkem Matějkou, pekařem č.p.24. Podnětem byl snad požár v roce 1879, kdy v obci vyhořelo 14 stavení. Založení sboru se setkalo s všeobecným souhlasem místních občanů, během roku měl sbor 33 členů činných a mnoho přispívajících. Velitelem byl zvolen Hynek Matějka. Obec zakoupila čtyřkolovou stříkačku s příslušenstvím i výzbroj pro členy sboru.
 
Starostou sboru je nyní Ing. Michal Vondrák a velitelem pan Jiří Roubíček ml.
 
Náš sbor má 77 členů.
 
Spadáme do jednoho okrsku s SDH Branišov, SDH Sedliště, SDH Jankov a SDH Střítež pod Křemešníkem.

NOVINKY:

SDH Vyskytná zve své členy na valnou hromadu, která se koná v pátek 30.11.2018 v kulturním domě. Začátek v19.30 hod.

design

  V pátek 29.6.2018  od 20.00 hod. se uskuteční výborová schůze. Tradičně v hasírně.

design

SDH Vyskytná Vás zve na okrskovou  soutěž v požárním útoku při příležitosti 135. výročí založení sboru, konané v sobotu 9. června 2018 od 14.00 hod. na fotbalovém hřišti ve Vyskytné. V průběhu soutěže se bude podávat občerstvení: pivo, limo, maso, klobásy, bramboráky, topinky, hranolky, hot-dog ..

design