design
 

obrazek12pomocny
                                                                            1883 -2013
                                                                                130 let
 
Hasičský sbor Vyskytná byl založen roku 1883 tehdejším starostou obce Hynkem Matějkou, pekařem č.p.24. Podnětem byl snad požár v roce 1879, kdy v obci vyhořelo 14 stavení. Založení sboru se setkalo s všeobecným souhlasem místních občanů, během roku měl sbor 33 členů činných a mnoho přispívajících. Velitelem byl zvolen Hynek Matějka. Obec zakoupila čtyřkolovou stříkačku s příslušenstvím i výzbroj pro členy sboru.
 
Starostou sboru je nyní Ing. Michal Vondrák a velitelem pan Jiří Roubíček ml.
 
Náš sbor má 82 členů.
 
Spadáme do jednoho okrsku s SDH Branišov, SDH Sedliště, SDH Jankov a SDH Střítež pod Křemešníkem.

NOVINKY:

22.10.2016  RYBÍ HODY


SDH Vyskytná pořádá 22.10.2016 od 16:00 hod. v klubovně hasičské zbrojnice RYBÍ HODY s harmonikou. Jste srdečně zváni !

design

 
Jménem starosty SDH Vyskytná děkuji všem lidem nejenom z řad hasičů, kteří se jakkoliv podíleli a podílejí na boji s přívalovými dešti, na likvidaci následných škod a na preventivních opatřeních proti dalšímu řádění vodního živlu.

Děkuji Vám a pevně věřím, že dokážeme spojit své síly kdykoliv by se mělo nějaké neštěstí opakovat.

Michal Vondrák
starosta SDH Vyskytná

design