design
 

Soutěžní družstvo mužů SDH Vyskytná

Celé družstvo má již několik let poměrně stabilní sestavu tvořenou mladými muži ve věku průměrně asi 27 let. Přirozeně dochází k různým menším či větším změnám v sestavě. Jednak je to způsobeno přibývajícími léty a jednak také tím, že mnozí z nás již založili své vlastní rodiny a tak se žebříček priorit posouvá.

Svým složením, řečeno s mírnou nadsázkou, má naše družstvo „celorepublikový charakter“. Tímto je míněn ten fakt, že většina členů se převážnou část týdne nachází v různých koutech naší země, ať už z důvodů studijních, pracovních anebo rodinných. Nácviky požárních útoků během týdne jsou tedy proto spíše výjimkou, než pravidlem.

Značný vliv na naše soutěžní výkony má ta skutečnost, že převážná většina členů našeho týmu je zároveň členy prvního či druhého fotbalového družstva TJ Sokol Vyskytná. Fotbalové zápasy na okresní úrovni se odehrávají zpravidla v sobotu nebo v neděli, což je značně omezující pro naši účast na hasičských soutěžích.

Výše uvedená fakta mají za následek naši nízkou soutěžní aktivitu. Zpravidla se účastníme soutěží pouze v rámci okrsku. To znamená, že si zasoutěžíme tak maximálně třikrát do roka. I přesto považujeme možnost reprezentovat náš sbor spíše za čest než za povinnost, cvičíme s nadšením, radostí a hrdostí. Naši roli v SDH Vyskytná tedy neplníme reprezentací sboru v širší soutěžní rovině, ale spíše účastí na brigádách a přípravách kulturních akcí, připraveností a akceschopností v případě požáru, technického zásahu či jiné nestandardní situace.

Nepochybně bude i nadále docházet k předávání jednotlivých postů našim mladším nástupcům. Věřím, že si při nejmenším udržíme nastavený standard výsledných časů pohybujících se většinou okolo 31 sekund. Až naše družstvo mužů skončí svou soutěžní kariéru, tak budoucnost mužstva jistě zajistí nynější oddíl mladých hasičů, jenž má pro svou hasičskou sportovní kariéru perfektně nakročeno. Do budoucna bych našemu mužstvu popřál, aby se mezi námi udržela dobrá nálada, pohoda a optimismus. Článek bych rád zakončil citátem amerického filosofa a básníka Emersona Ralpha Waldoa (1803 – 1882):

„When it is darkest, men see stars.“
(I ve tmě jsou vidět hvězdy.)

11. 11. 2011                                                           Michal Vondrák 
                                                                              strojník družstva mužů
obrazek2033pomocny