design
 

Činnost sboru v letech 1983 – 2003

V letošním roce, kdy slavíme 120. výročí založení sboru dobrovolných hasičů ve Vyskytné, je na místě, abychom provedli krátké zhodnocení uplynulých 20 let.
 
Rok 1983 byl pro nás rokem jubilejním, protože náš sbor slavil 100. výročí založení. Celý tento rok proto proběhl ve znamení příprav na oslavy. Byla dokončena přístavba hasičské zbrojnice, na které bylo členy sboru odpracováno 1680 hodin, z toho 700 hodin zdarma. Jejich práce dále pokračovala přípravami na oslavy, které proběhly 9. a 10. července.
 
Následující rok 1984 nezačal pro občany Vyskytné dobře. 30. dubna odpoledne byl dětmi založen požár v místním pohostinství v jeho hospodářské části. Do této doby ve Vyskytné 26 let nehořelo. Likvidace požáru se kromě hasičů z Vyskytné a okolních obcí zúčastnil profesionální sbor z Pelhřimova. Vodní zdroj u horního rybníka byl značně vzdálený, bylo nutné čekat na příjezd dalších sborů. K prvnímu zásahu byly též použity hydranty místního vodovodu. Oheň byl po několika hodinách uhašen a obytná část hospody byla částečně zachráněna.
 
Jak tento rok špatně začal, tak dobře pro náš sbor skončil. Koncem léta nám byl předán automobil Avia s požární nástavbou s veškerou výzbrojí a výstrojí pro likvidaci požáru. Tento automobil nám slouží k plné spokojenosti dodnes.
 
Žákovské družstvo mladých hasičů nám dělalo svými výsledky velkou radost. Pod vedením bratra Josefa Bíny dosáhlo toto družstvo v období let 1983 – 2003 mnoha dobrých výsledků. V roce 1986 vyhrálo okresní soutěž a v krajské soutěži skončilo na velmi pěkném 3. místě. Podobných úspěchů bylo v těchto letech ještě několik. Důležité pro náš sbor bylo, že tito žáci pak rozšířili řady našich členů a jsou dodnes páteří soutěžního družstva mužů. Bohužel po roce 2000 poklesl počet žáků v naší škole tak rapidně, že žákovské družstvo nebylo možno sestavit.
 
Členové sboru se též zúčastnili při výstavbě zdravotního střediska i kulturního domu. Pomáhali při svozu slámy a při sběru kamene v místním zemědělském družstvu. Pravidelně zjara provádíme sběr železného šrotu. V roce 1986 jsme vyčistili od nánosů bahna místní potok, který prochází Vyskytnou. Zúčastnilo se 30 členů našeho sboru. Údržba jediného vodního zdroje v naší obci horního rybníka dá také hodně práce, aby byl k vodě dobrý příjezd pro techniku. Tento rybník má náš sbor pronajatý od obce a využívá ho též k chovu kaprů. Prodej kaprů je důležitým peněžním příspěvkem do naší pokladny a pro členy výborným zpestřením jídelníčku.
 
Také v kulturním dění v obci byli hasiči velmi aktivní. Každý rok je pravidelně pořádán tradiční hasičský ples. Během uplynulých 20 let jsme pořádali pouťové zábavy, diskotéky, zájezdy, a to nejen pro naše členy, ale i pro všechny občany. Jistě máme ještě v paměti oslavu Nového roku 2000, kdy hasiči pořádali silvestrovské posezení s občerstvením a zdařilý ohňostroj na uvítání nového roku 2000.
 
Důležitým přelomovým rokem byl rok 1989, kdy jsme se vrátili k tradičnímu názvu „hasiči“ a k tradičním hasičským znakům a symbolům. Byla založena Hasičská vzájemná pojišťovna, kde jsme majiteli akcií, a tak jsou členové sboru pojištěni při nácviku i likvidaci požáru.
 
Dlouhá léta prováděli členové sboru preventivní protipožární kontroly jednotlivých stavení v obci. Kontrola byla zaměřena na stav komínového tělesa a případné uložení hořlavých látek. Dle nového zákona již tyto prohlídky nejsou povinné.
 
Zásahem při likvidaci požáru jsme se zúčastnili v roce 1983 v Opatově – objekt družstva, 1984 Vyskytná – pohostinství, 1986 Střítež – kravín, 1992 Vyskytná – obytný dům čp. 76, 2000 Branišov – provozovna na výrobu dřevěných briket.
 
Několika málo větami se ještě zastavme u roku 1993, kdy sbor oslavil 110. výročí založení. Oslava proběhla 5. června. Slavnostní průvod prošel obcí. U památníku padlých byl položen věnec. Na hřišti byl slavnostní nástup sborů, které se zúčastnily soutěže v požárním útoku o pohár „110. výročí“ věnovaný obecním zastupitelstvem. Slavnostní projev pronesl starosta sboru bratr Svoboda a starosta obce pan Roubíček. Soutěž vyhráli hasiči z Branišova. Celý průběh oslav byl zachycen na video a je kdykoliv k nahlédnutí.
 
Toto vše je jen stručný průřez uplynulých 20 let. Každoroční práce při údržbě techniky a výstroje není příliš vidět. Například na údržbě a opravě hasičské zbrojnice bylo v roce 2001 odpracováno členy sboru 170 hodin.
 
Výbor SDH ve Vyskytné proto touto cestou děkuje všem svým členům za odvedenou práci a přeje hodně zdraví a tvůrčí práce pro sbor do let příštích.
 
                                                                                                      Jaroslav Pípal
obrazek2038designobrazek2038designobrazek2038designobrazek2038
design
obrazek2038designobrazek2038designobrazek2038designobrazek2038
design
obrazek2038designobrazek2038designobrazek2038designobrazek2038
design
obrazek2038design  

Ostatní fotografie

obrazek2041designobrazek2041designobrazek2041designobrazek2041
design
obrazek2041designobrazek2041designobrazek2041design