design
 

Oddíl mladých požárníků - Vodníků - ve Vyskytné vznikl v roce 1983. Od samého začátku si vedl vzorně kroniku, ze které nabízíme pár příspěvků. Posledním zápiskem v této kronice je rok 1996.

obrazek2055pomocnyobrazek2055pomocny


Dne 10. července v neděli 1983 se náš oddíl zúčastnil oslav 100 let trvání požárního sboru ve Vyskytné. Tvořili jsme čelo slavnostního průvodu. U požární zbrojnice se průvod zastavil. Členové oddílu slavnostně zasadili „Lípu míru“ a zavázali se, že o ni budeme pečovat. Na hřišti jsme provedli ukázku požárního útoku, který se nám podařil a byl odměněn potleskem.


obrazek2057designobrazek2057designobrazek2057design    13. října 1984 jsme odjeli do Pelhřimova, abychom se účastnili podzimního kola hry „Plamen“. Nastoupili jsme do starší kategorie, a proto jsme počítali s místy do dvaceti. Nejvýce bodů jsme ztratili na střelbě ze vzduchovky, ale i na ostatních stanovištích jsme si nevedli o mnoho lépe. To se také odrazilo na našem výsledku. Naše družstvo se umístilo na 19 a 23 místě. Hlavně by jsme se museli zlepšit na střelbě ze vzduchovky, ale i v jiných bodech.


obrazek2058designobrazek2058designobrazek2058designobrazek2058
design1985
, Leskovice

obrazek2059pomocnyobrazek2059pomocny


3. května 1985 jsme jeli na jarní kolo požární hry "Plamen", které se konalo v Červené Řečici. Proti loňskému roku jsme ve všech disciplínách byli horší. Po slavnostním nástupu jsme běželi štafetu. Umístili jsme se velmi špatně. Zlepšili jsme se sice ve džberovce, ale stejně nám to nepomohlo. V požárním útoku jsme skončili jako loňský rok. V kvizu jsme udělali hodně chyb, kterých jsme se měli vyvarovat. Po dobrém obědě jsme ještě absolvovali uzlovou štafetu. Opět se nám vedlo špatně. Nakonec jsme se umístili velice vzadu. Tento výsledek nás velice mrzí a proto v příštím kole hry "Plamen" se chceme zlepšit a lépe se umístit.


obrazek2060pomocnyobrazek2060pomocny


12. října 1985 jsme odjeli na podzimní kolo hry „Plamen“, které se konalo v Želivě. Dali jsme si závazek, že se aspoň 1. skupina umístí do 5. místa.

Měli jsme 2 hlídky ve složení:
1. hlídka – Jonáš, Bartoška P., Fridrichovský, Král, Moučka,
2. hlídka – Kišš M., Bartoška J., Fridrichovská Šárka, Jaroš, Nechvátal.

Po slavnostním nástupu obdržel soudruh vedoucí startovací listinu. My jsme ještě měli dvě hodiny čas. Přihlásili jsme se do turnaje ve vybíjené, ale byli jsme vyřazeni hned v prvním kole. První stanoviště po startu byla střelba ze vzduchovky. Na rozdíl od loňského roku jsme se ve střelbě hodně zlepšili. První skupina nesestřelila 1 špalíček a druhá skupina 4 špalíčky. Ostatní stanoviště obě skupiny absolvovali bez chyby až na hod granátem, kde první skupina netrefila šestkrát a druhá devětkrát. Potom ještě druhá skupina ztratila bod v dopravní výchově. Byli jsme rádi, že máme málo ztracených bodů a čekali jsme nedočkavě na vyhodnocení soutěže. Pro zpestření soutěže přijela vysokozdvižná plošina, abychom se pořádně seznámili s jejími rozsahy a schopnostmi. V 2h. 30 min bylo vyhodnocení soutěže starší kategorie. Naše první hlídka obsadila 1. místo a druhá hlídka 2. místo. S takovým umístěním nikdo nepočítal a proto jsme měli velkou radost z tohoto výsledku.


obrazek2061pomocnyobrazek2061pomocnyobrazek2061pomocnyobrazek2061pomocny


10. května 1986 jsme se zúčastnili jarního kola hry "Plamen" v Pelhřimově, kde jsme se umístili na krásném 2. místě. Měli jsme velkou radost z tohoto úspěchu a řekli jsme si, že příští rok se budeme snažit, abychom se umístili podobně.

obrazek2062pomocnyobrazek2062pomocnyobrazek2062pomocny


Členi oddílu: J. Bína – vedoucí, Jonáš Vlastimil – velitel, Bartoška Jiří – kronikář, Bartoška Pavel, Fridrichovský Miroslav, Jaroš Marek, Kišš Marian, Král Miroslav, Moučka Milan, Nechvátal Luboš, Šustrová Lenka, Trnková Iva. 

31. května 1987, hra Plamen v Pelhřimově, v požářní štafetě jsme se umístili na 3. místě, v uzlové štafetě jsme skončili na 6. místě. Jiří Bartoška a Vlastimil Jonáš běželi jednotlivce, Jirka získal první výkonostní třídu a Vlastimil druhou. V celoroční činnosti jsme se umístili na 1. místě a také jsme vyhráli požární sport. Měli jsme radost z tohoto úspěchu.

obrazek2063pomocnyobrazek2063pomocnyobrazek2063pomocny


13. – 14. 6. 1987Účast v krajském kole hry Plamen, Žirovnice

13. června jsme ve 4 hod. odjeli na krajské kolo celostátní hry Plamen, které se konalo v Žirovnici. Po příjezdu na PT Jitřenka u Žirovnice jsme si vypůjčili chatky. Když dorazila všechna družstva, byl slavnostní nástup. Dozvěděli jsme se program na sobotu i neděli. Také jsme si vylosovali startovní pořadí. Startovali jsme sedmí. Hned večer jsme předvedli komisi svůj kulturní program. Získali jsme nejlepší ocenění, jaké bylo uděleno. Po večeři byl uspořádán táborák. My jsme se ale dlouho nezdrželi a šli jsme v 11 hodin spát, abychom byli v neděli ve formě. V neděli jsme po snídani provedli zásah se džberovou stříkačkou. Zasekla se levá džberovka a my jsme skončili na 4.místě. Také v uzlové štafetě jsme skončili na 4. místě. Branný závod se nám nepovedl a skončili jsme na 7. místě. Byli jsme tím zklamáni a řekli jsme si, že ve zbývajících disciplínách se budeme snažit umístit se co nejlépe. Po obědě jsme dodělali ještě tři disciplíny. Štafeta požárních dvojic se nám povedla a skončili jsme na 4. místě. Štafeta 4 x 60 metrů se nám opět podařila a umístili jsme se na 2. místě. Ve 14 hodin bylo slavnostní vyhodnocení krajského kola. Skončili jsme na pěkném 3. místě.
Dosažený čas: Požární útok 43,7 vt., Štafeta 4 x 60m 47 vt., Štafeta dvojic 119,8 vt., Džberovka 36,2 vt., Uzlová štafeta 60,56 vt., Branný závod 20,01 vt..obrazek2064designobrazek2064designobrazek2064designobrazek2064
design
obrazek2064designobrazek2064designobrazek2064designobrazek2064
designNový členi oddílu: Bína Michal, Trnka Michal, Pech Pavel, Kejval Daniel, Doležal Miloš, Dvořák Petr, Mareš David, Pavlů Radek, Koch Tomáš, Bínová Veronika.

21.5.1988 jsme jeli na okresní kolo hry "Plamen" v Hořepníku u příležitosti 110. výročí založení jejich sboru. Všechny disciplíny jsme zvládli dobře jen pomalu, tak jsme se po sečtení výsledků umístili až na 10. místě.

obrazek2065pomocny


19.5.1989 jsme jeli na obvodové kolo hry "Plamen" do N. Rychnova, kde jsme po sečtečí všech výsledků s převahou vyhráli a postoupili do okresního kola.
Dosažené časy: pož. útok 35 s., 4x60 62,8 s., džberovka 35 s., uzle 116 s., štafeta dvojic 221,8 s.

obrazek2066pomocnyobrazek2066pomocnyobrazek2066pomocny


Okresní kolo hry Plamen, 3.6.1989, Černovice

Okresního kola se zúčastnilo 12 oddílů mladších a 12 oddílů starších žáků, kteří postoupili z obvodových kol. Po slavnostním nástupu a vylosování startovních čísel se rozběhli jednotlivé soutěže. Nedařilo se nám na štafetě 4 x 60 m. Nikdo nic viditelně nezkazil, ale dosažený čas byl velmi slabý. Dále jsme pokazili uzle, velmi dobře nám ale vyšel požární útok a štafeta dvojic. Po sečtení výsledků jsme obsadili v celoroční činnosti hry Plamen velmi pěkné 4. místo a požárním sportu 3. místo. S výsledky jsme byli spokojeni a s radostí se vrátili přes hrad Kámen domů.

obrazek2067pomocnyobrazek2067pomocnyobrazek2067pomocnyobrazek2067pomocny


1989, říjen

obrazek2068pomocny


1990, do nového roku s novým prezidentem

Členové oddílu: Michal Bína, Kejval Daniel, Doležal Miloš, Michal Trnka, Pavlů Radek, Bínová Veronika, Pípal Martin, Ondra Drahný, Michal Bartoň, David Krejčí, Martin Přibyl, Kiss Dušan, Benýšek Tomáš.

obrazek2069pomocny


20.10.1990, konečně soutěž, po dojezdu do Kališť jsme se šli přihlásit poprvé se třemi družstvy, z toho dvě družstva startovaly za starší kategorii a jedno za mladší. Starší kategorie se zúčastnilo 23 a mladší 9 družstev.
1. hlídka: Bína, Trnka, Kejval, Bína, Doležal obsadili 10. pozici
2. hlídka: Kiss, Drahný, Pípal, Pavlů, Přibyl obsadili 21. pozici
3. hlídka: Krejčí, Bartoň, Bínová, Benýšek obsadili 4. příčku
Vedoucí okomentoval umístění družstev za celkem dobré.

obrazek2070pomocny


20.10.1991 jsme jeli na podzimní závody požárnické všestrannosti započítané do hry "Plamen". Mladší hlídka se umístila na 5. místě časem 29,40 s a 23 trestnými body. První starší hlídka se umístila na 10. místě časem 26,15 s a 22 trestnými body a druhá hlídka na 21. místě časem 43.36 a 18 trestnými body.
S umístěním jsme nebyli moc spokojeni a slíbili si, že příště se musíme zlepšit.
Při zpáteční cestě jsme se zastavili na Křemešníku. prohlídli si skalku a studánku a prošli se po okolí. Všem se nám tam moc líbilo.

30.5.1992 se účastní naše družstva okresního kola soutěže Plamen.
Družstvo mladší začínalo soutěž požárním útokem. Tento útok se nám nepovedl, protože se nám rozpojili hadice C. Přes tento nezdar jsme dosáhli 3 času. V ostatnách disciplínách jsme dosahovali dobrých výsledků. Kdyby družstvo nedostalo 5 trestných bodů na kroniku a dosáhlo lepšího umístění v branném závodu mohli jsme se umístit mnohem lépe. Obsadili jsme 4. místo. Starší žáci dosáhli horšího umístění, protože střídali lepší výsledky s horšími. V konečném pořadí jsme obsadili 10. místo.

25.3.1993 kluci z kroužku soutěžili ve střelbě ze vzduchovky, která se konala v Obratani. V jednotlivcích se Ondra Drahný umístil na velmi pěkném 2. místě. Družstvo ve složení Drahný, Pípal, Přibyl obsadilo též druhé místo. Další družstvo obsadilo 5. místo.

110. výročí založení SDH ve Vyskytné, 5.6.1993

Slavnostní průvod se seřadil u místního hostince. V čele průvodu šli vlajkonoši a za nimi mladí hasiči. Pak následovali ostatní hasiči z našeho okrsku. Závěr průvodu tvořila požární technika. Průvod se zastavil u pomníku padlých. Zde byl položen věnec na památku padlých ve válce. Po položení věnce pokračoval průvod vesnicí na hřiště.

V slavnostním projevu zhodnotil starosta hasičů Svoboda činnost hasičů. Pak následoval projev starosty obecního úřadu pana Roubíčka, který zhodnotil činnost hasičů ve prospěch obce. Hlavně vyzdvihl činnost mladých hasičů.

Po skončení slavnostní části následovala soutěž hasičských družstev okrsku v požárním útoku. Této soutěže se zúčastnilo i družstvo mladých hasičů. Vedlo si velmi dobře a dosáhlo dobrého výsledku. Dokázalo porazit muže z Jankova a obsadit 5. místo. Tímto výkonem ukázali všem přítomným, co se naučili v kroužku mladých hasičů. Soutěž vyhráli muži z Branišova a druzí byli muži ze Sedlišť s třetí místní družstvo. Na závěr předal starosta hasičů mladým hasičům skleničky se symbolem 110. výročí. Po skončení se všichni účastníci odebrali do místního hostince, kde následovalo občerstvení a zábava.


14.5.1994 se družstvo mladých hasičů zúčastnilo okresního kola hry Plamen v Jiřicích. Po slavnostním nástupu a připomenutí 115. výročí založení sboru v Jiřicích byla zahájena vlastní soutěž.
Ve všech disciplínách se nám dařilo dobře, nebýt výpadku v požárním útoku mohli jsme skončit lépe než na 4. místě. Po skončení soutěže jsme se dohodli, že pojedeme na Křemešník, kde jsme vystoupali po 203 schodech na rozhlednu. Počasí nám moc nepřálo, byla celkem malá vyditelnost. I tak byl pohled do okolí velmi hezký. Při  cestě domů jsme se ještě zastavili ve Strměchách, kde probíhalo okrskové cvičení hasičů.

Členové kroužku: Pípal Martin, Drahný Ondřej, Bartoň Michal, Krejčí David, Benýšek Tomáš, Přibyl Martin, Přibyl Michal, Vondrák Jiří.

3.3.1995, o schůzce jsme si připoměli, že březen je měsícem požární ochrany. Pak jsme šli a upravili veřejnou nástěnku k problematice bezpečnosti a ochrany proti požárům.

Členové kroužku: Paclík Zdeněk, Paclíková Martina, Ryšavý Jakub, Jan Petr, Pech Bohuslav, Jonáš Petr, Roubíček Jiří, Holas Ladislav, Jonáš Ladislav, Svobodová Veronika, Přibyl Michal, Přibyl Martin, Plát Josef, Fridrichovský Jan.


11.5.1996
se konala hasičská soutěž „Plamen“ v Černovicích. Protože jsme před tím nacvičili pouze požární útok a štafetu dvojic, moc dobře nám to nešlo. Příště musíme být lepší! Soutěžní družstvo Vyskytná A získalo 46 bodů, 10. místo a Vyskytná B 48 bodů, 11. místo.