design
 

Činnost sboru od roku 2003

Po roce 2003, kdy jsme oslavili 120. výročí založení sboru, se naše činnost dostala opět do zajetých kolejí. Tradičně jsme pořádaly společenské akce jako jsou hasičské plesy, pouťové a silvestrovské zábavy, dále jsme organizovali výlovy rybníku „Návesáku“, sběry šrotu a příležitostně jsme pořádali také letní grilování, účastnili jsme se brigád atd. Každoročně se konaly řádné schůze a valné hromady.

V roce 2004 po dlouhé době ve Vyskytné opět hořelo. 28.srpna jsme zasahovali při požáru objektu v areálu bývalého JZD. Po vyhlášení poplachu se náš sbor urychleně dostavil na místo požáru a začal ho likvidovat pomocí vody z hydrantu. Tím jsme zabránili rozšíření požáru na okolní stavení. Požár byl likvidován spolu s HZS Pelhřimov a Jihlava. Byl založen hrajícími si dětmi.

Novým jednatelem sboru byl v roce 2006 zvolen br. Koch Tomáš a velitelem ve stejném roce br. Roubíček Jiří.

Vyjeli jsme k požáru také v roce 2007, kdy vzplály saze v komíně na č. 2 ve Vyskytné. Požár však byl uhašen ještě před příjezdem hasičů. K zásahu přijeli také sbory z Pelhřimova a Nového Rychnova. V roce 2007 byl zvolen nový starosta SDH Vyskytná a to br. Josef Fridrichovský.

Rok 2008 byl, co se týče naší činnosti, bohatý. Martina Bártů založila ve Vyskytné žákovské družstvo mladých hasičů a tím navázala na tradici z 80. let minulého století. Dále jsme se intenzivně věnovali přípravám na oslavu 125. výročí založení našeho sboru. K tomuto výročí byla uspořádána na místním fotbalovém hřišti okrsková soutěž, které se zúčastnilo 8 družstev včetně žen ze Stříteže pod Křemešníkem a dvě družstva mladých hasičů. Zvítězilo družstvo z Branišova, náš tým se umístil na 4. místě. Náš sbor se také v tomto roce účastnil vzpomínkové akce u pomníku padlých při oslavách 90. výročí vzniku samostatné Československé republiky v r. 1918.

O roku 2009 bychom mohli mluvit jako o roku přelomovém. Kromě obnovení činnosti mladých hasičů byla ve Vyskytné pod vedením Martiny Bártů založena historicky první družstva žen, která se svých funkcí ujala opravdu zodpovědně. Za pomoci hasičů byla v naší obci v tomto roce opět obnovena tradice Kácení máje. Po dlouhé době došlo také k zásahové činnosti. Náš sbor se účastnil hledání pohřešované osoby z Vyskytné. Celý zásah probíhal v nočních hodinách. A měl šťastný konec. Na okrskové soutěži v Sedlištích prolomilo naše družstvo mužů smůlu čtvrtých míst a skončilo na krásném 3. místě, které obhájilo i v roce 2010 v Jankově.
I družstva mladých hasičů a žen v roce 2010 svými výbornými výsledky šířila dobré jméno vyskytenského sboru v okrese Pelhřimov. Tento rok se díky našemu SDH po mnoha letech opět oživila tradice Masopustního průvodu, který měl velký úspěch a koná se od té doby každý rok.

V roce 2011 čítal náš sbor 79 členů, 47 mužů, 20 žen a 12 dětí. Do naší činnosti můžeme také započítat prodej kytiček v rámci „Dne boje proti rakovině“, dále se náš sbor nově registroval do projektu „Recyklujte s hasiči“, zapojil se i do charitativní akce, kdy daroval finanční obnos rodině z Rynárce s postiženými dětmi aj. Byly vytvořeny nové www-stránky SDH Vyskytné, kde jsme zveřejnili např. velmi staré příspěvky z naší kroniky, fotografie, články atd. Kroniku SDH Vyskytná si ovšem vedeme pečlivě dál a je kdykoliv připravena k nahlédnutí. Novým kronikářem po br. Jaroslavu Pípalovi je sestra Alena Paclíková.

Pořádali jsme na místním hřišti první noční soutěž, která se dle našeho názoru vydařila. Naše soutěžní družstva se i letos účastnila mnoha soutěží s velmi dobrými výsledky. Tento rok v červnu se náš sbor účastnil hašení požáru u Křížů pod Jankovem. Naši hasiči dorazili jako druzí s počtem ca. 12 mužů. Zásahu se účastnily 4 jednotky hasičů, z toho 3 dobrovolné. Na základnu se naši muži vrátili okolo 5 hodiny ranní. Do našich statistik se však tento zásah nezapíše, poněvadž se tato samota nachází na sousedním katastrálním území, což již není náš okrsek. Přesto bylo naplněno heslo: „Bližnímu k ochraně, vlasti k obraně“.

Zdroj: Kronika SDH Vyskytná, zpracovala sestra A. Paclíková