design
 

Desková hra - Hasiči pomóóóc !!!

Hrací desku naleznete v příloze.

Stolní hra pro celou rodinu.
Pravidla

Hráči jeden po druhém házejí kostkou a postupují po herním plánu od startu k cíli. Když se zastaví na červeném, nebo zeleném políčku, plní hráč instrukce podle herního plánu. Dostane-li se hráč při plnění instrukcí na jiné červené (zelené) políčko, plní instrukce také tohoto políčka. Zvítězí ten hráč, který jako první dojde do cíle.

Tip Chcete-li hrát rychlejší verzi hry, platí pro vás červená a zelená políčka pouze jednou za hru, tzn. když se na určitém červeném (nebo zeleném) políčku hráč jednou zastaví a splní instrukce, při dalším zastavení se na něj instrukce tohoto políčka již nevztahují.

Instrukce k červeným políčkům:

1. Zapaloval jsi oheň s pomocí benzínu – jdi o 3 políčka zpět
2. Odhodil jsi nedopalek cigarety v lese – jdi o 6 políček zpět
3. Postihly tě povodně, voda tě unáší pryč – příští kolo jeď v opačném směru
4. Rozdělal jsi oheň v lese, kde to je zakázáno, a dostal jsi pokutu - jdi o 9 políček zpět
5. Nechal jsi svíčku bez dozoru, vznikl od ní požár a ten poničil většinu tvého domu. Nadýchal ses kouře a ležíš v nemocnici – 3 kola nehraješ
6. Zneužil jsi tísňovou linku – chtěl ses pobavit, ale operátor zjistil, odkud voláš a poslal na tebe policii – projeď si kolo se žlutými políčky
7. Vypaloval jsi trávu, což se nesmí – hoď si ještě jednou a jdi zpět o dvakrát tolik políček, kolik ti padlo na kostce
8. Zapomněl sis nechat vyčistit a zkontrolovat komín a začaly ti v něm hořet saze. Museli přijet hasiči a požár zlikvidovat. Za nedbalost ti udělili blokovou pokutu – jdi o 7 políček zpět
9. Nebyl jsi při řízení dost pozorný a srazil ses s dalším autem. Čekáš na policii, aby nehodu zdokumentovala – 2 kola stojíš
10. Tvé dítě si hrálo se sirkami u stohu a zapálilo ho. Způsobilo škodu za milion korun, kterou ty musíš zaplatit. Abys měl čas ušetřit peníze na zaplacení škody, vyměníš si místo s hráčem, který je ve hře poslední. Svou figurku postavíš na jeho místo a jeho figurku o jedno políčko před místo, kde jsi stál. Ale pokud jsi ve hře poslední ty, tak se vrať před políčko č. 8.

Instrukce k zeleným políčkům:

A. Při odchodu z domu jsi vypnul sporák a zamknul jsi – jdi o 3 políčka vpřed
B. Na Silvestra ses rozhodnul koupit si místo zábavní pyrotechniky požární hlásiče a hasicí přístroj do bytu – hoď si ještě jednou a jdi vpřed o dvakrát tolik políček, kolik ti padlo na kostce
C. Uhnul jsi včas z cesty hasičům jedoucím k zásahu – táhneš dvakrát za sebou D. Máš v autě hasicí přístroj a pomohl jsi uhasit požár auta, které jsi cestou potkal – v příštím kole nebude žádný hráč házet, ty určíš jedno číslo a všichni hráči potáhnou právě o toto číslo (s výjimkou těch, kteří stojí), vpřed, anebo vzad (hráč plnící instrukce k políčku č. 3)
E. Zachránil jsi druhému člověku život díky své znalosti první pomoci – jdi o 10 políček vpřed
F. Ve vašem domě začalo hořet a ty jsi to i díky citlivým požárním hlásičům včas zjistil, varoval jsi sousedy, takže jste všichni utekli a zachránili se – jdi o 5 políček vpřed

Upozornění: Tato hra je určena pro osoby starší tří let!!!

 

cheap jerseys