design
 

130 LET hasičů ve Vyskytné, slavnostní schůze


Slavnostní schůze SDH se uskutečnila 21.6.2013 od 18. hod. v místním kulturním domě. Schůze se účastnila většina členů našeho sboru, dále se jí účastnil plk. Ing. Jiří Hörner, ředitel ÚO Pelhřimov, byli pozváni také zástupci okolních SDH, zástupci partnerské obce Brenzikofen, představitelé místních spolků a další.

Starosta SDH p. Fridrichovský úvodem všechny zúčastněné seznámil s historií vyskytenského sboru a také se současnou činností SDH. Vyzdvihl zejména stále platící heslo: "Bližnímu k ochraně, vlasti k obraně". Dále se chopil slova starosta obce p. Koch a k milému překvapení také předal našemu sboru věcný dar.
Na důležitou činnost SDH-čů také ve svém projevu upozornil plk. Ing. Jiří Hörner.

Hlavním bodem schůze bylo předání vyznamenání, stužek a medailí. Byli vyznamenáni tito členové:

Čestné uznání SDH:
Blažková Žaneta, Budíková Marcela, Hodanková Eva, Holubová Jana, Chadimová Jana, Kochová Radka, Valenta Adam, Řádová Zdena, Paclík Radek, Litomiský Vojtěch, Maršíková Martina, Smolíková Miroslava, Štěpánová Anna, Štěpánová Lenka, Valentová Jaroslava, Valentová Irena, Paclíková Alena

Medaile za věrnost, 10 let:
Krejča Zdeněk, Roubíček Jiří, Valenta Petr, Vondrák Pavel, Moučka Milan

Věrnostní stužku, 30 let:
Drahný Josef, Fridrichovský Luboš, Kejval Ladislav, Linhart Jaromír, Moučka Zdeněk, Němec Jaroslav, Benýšek Drahomír

Věrnostní stužku, 40 let:
Bína Josef, Mareš Stanislav, Pípal Jaroslav, Slavětínský Miroslav, Wastl Jiří, Vytiska Pavel

Věrnostní stužku, 50 let:
Moučka František

Za příkladnou práci:
Josef Fridrichovský, Zdeněk Štěpán, Martina Bártů, Alena Vesecká, Ladislav Sochor, Boris Vedra

Za zásluhy:
Jaroslav Křížek, Josef Mareš, Zbyněk Řáda

Čestné uznání za dlouholetou činnost:
Josef Řáda

Oficiální část schůze byla zakončena slavnostní večeří a posléze k tanci i poslechu zahrála skupina Stonožka. V průběhu schůze si bylo možné také prohlédnout výstavu o historii a současnosti našeho SDH a připomenout si vzájemné návštěvy
s obcí Brenzikofen. Na plátně byly promítány fotografie a videa.


obrazek2386designobrazek2386designobrazek2386designobrazek2386
design
obrazek2386designobrazek2386designobrazek2386designobrazek2386
design
obrazek2386designobrazek2386designobrazek2386designobrazek2386
design
obrazek2386designobrazek2386designobrazek2386designobrazek2386
design
obrazek2386designobrazek2386designobrazek2386designobrazek2386
design

obrazek2387designobrazek2387designobrazek2387designobrazek2387
design
obrazek2387designobrazek2387designobrazek2387designobrazek2387
design
obrazek2387designobrazek2387designobrazek2387designobrazek2387
design
obrazek2387designobrazek2387designobrazek2387designobrazek2387
design
obrazek2387designobrazek2387designobrazek2387design