design
 

Do roku 2013 vstupuje náš SDH s 83 členy. Z toho mužů je 49, žen 20 a dětí 14.

První letošní řádná schůze se konala 3. února v místním hostinci. Hlavním úkolem bylo projednání organizace blížícího se masopustu a hasič. plesu. Vše je zajištěno, naplánováno.

9.2.2013 jsme uspořádali tradiční masopustní průvod obcí. Zúčastnilo se ho téměř 40 členů a přátel našeho SDH. S pravicí jste si mohli potřást s Milošem Zemanem i Karlem Schwanzenbergem, černošky lákaly do Afriky, Kuba Dařbuján léčil moribundus klobáskovou meducínou, jezinky hledaly Smolíčka Pacholíčka, ctihodné sestry odpouštěly hříchy, anděl Amorek rozdával lásku, podomný prodejce nabízel alkohol, kominík rozdával pokuty za nevyčištěné komíny, malíř přetíral fasády....dále jste mohli vidět kočičku, mexičany, babky, dámičku, pytel brambor, Marfušku, šejka a další.

16.2.2013 jsme protančili střevíčky na hasičském plese. Hlavní ceny - zájezd do Itálie, tablet, sele, sud piva a další mají již své majitele, my jim velice gratulujeme a těšíme se naviděnou na příštím plese ! K poslechu i tanci tentokrát zahrála skupina Synkopa.

8.3.2013 uspořádali hasiči svým sestrám oslavu MDŽ. Stalo se tak poprvé za dobu trvání SDH, proto nalezení pozvánky v poštovních schránkám bylo pro hasičky milé překvapení. Na úvod oslav zarecitoval bratr Luboš Fridrichovský velmi pěknou básničku, která se neobešla bez bujarého potlesku, neboť jeho výkon byl fascinující. I starosta Josef Fridrichovský potěšil všechny zúčastněné vlasní básní, která měla také ohromný úspěch. Největší radost však bratři hasiči udělali svým sestrám vlastnoručně vyrobenými dárky a červenými karafiáty.

Dne 11.3.2013 jsme se zúčastnili svanostního vyhlášení vítězů soutěže Zlatý erb. Naše webové stránky jako loňský rok byly přihlášeny do této soutěže a znovu postoupily do finálové trojky. A tentokrát jsme to celé vyhráli. Na 2. místě se umístil SDH Libice nad Doubravou a na 3. místě SDH Jámy. Odvezli jsme si diplom, poukaz v hodnotě 5.000,- Kč od společnosti Požární bezpečnost s.r.o., Jihlava, fotoaparát Nicon a mnoho dalšího. Radost máme ohromnou.

20.4.2013 jsme jako každoročně uspořádali sběr železného šrotu. Do vsi se vydaly dvě party hasičů pobrat to, co železného vyskytenští občané před své domy připravili k odvozu. Při této příležitosti se vyklidila hasičská garáž, vybílila se a znovu uklidila tak, aby mohla řádně reprezentovat náš sbor při oslavách letošního 130. výročí založení SDH. K obědu byl podávám guláš v místním hostinci. Veliké díky za odvedenou práci patří všem zúčastněným členům.

Proběhl také sběr elektro-odpadu v rámci projektu Recyklujte s hasiči. Výsledky sběru jsou uvedeny v příslušném menu.

30.4.2013 jsme tradičně spolu s OÚ pořádali pálení čarodějnic na Jankovské cestě. Občerstvení bylo zajištěno a všechno dobře dopadlo, žádná ze sester ani vyskytňaček neodletěla.

1.5.2013 začaly střešní práce na hasičárně. Je třeba vyměnit krytinu, vyzdít komíny a opravit vše, co je třeba. První parta hasičů za vedení tesaře, pana Bíny, sundala krytinu, zafóliovala a zalaťovala první část střechy. V sobotu 4.5.2013 pokračovaly práce na druhé straně střechy a byl znovu vyzděn komín nad hasičárnou. Ve středu 8.5.2013 byla zakryta a zalaťována zbylá část střechy a byl vyzděn komín nad bytem u hasičárny. Taškami se začalo pokrývat v sobotu 11.5.. Za deštivého dne se podařilo pokrýt polovinu střechy nad hasičárnou a celou střechu nad bytem.

Dne 21.5.2013 pomáhal náš sbor při čištění kanalizace v obci. Stále probíhá oprava střechy na hasičárně. Byla dokryta zbývající část střechy a pracuje se na zaplechování komínů a věže. Byly instalovány háky na okapy.

V měsíci květnu jsme letos výjimečně neorganzovali stavění a kácení Máje a to z důvodu pracných příprav oslav 130. výročí založení sboru a opravy střechy na hasičárně. Organizace Máje byla nabídnuta ostatním spolkům v obci. Bohužel žádný spolek neprojevil o tuto kulturní akci zájem.

8.6.2013 se zúčastnila 2 družstva dětí a jedno družstvo žen soutěže o pohár starosty města Pelhřimov. Děti zabodovaly a přivezly poháry za 1. a 3. místo, ženy doplnily zlato a bronz mladých hasičů o stříbro za 2. místo.

Zároveň finišují práce na střeše hasičárny. Nátěry, podbití, okapy, instalace hromosvodu, ....

20.6.2013 - a je to tu. Ostrá příprava oslav 130. výročí založení našeho SDH startuje. V 18:00 hod. se začalo připravovat hřiště na sobotní soutěž. Je připravena trať, zázemí pro dopravu vody a navezeno potřebné vybavení. Zároveň byl připraven sál a výstava v kulturním domě na zítřejší slavnostní schůzi. Děkujeme všem zúčastněným členům.

Průběh oslav 21. a 22.6.2013 ve složce:  http://www.hasici.vyskytna.cz/index.php?menu=332 a v jejích podsložkách.

23.6.2013 - a je doslaveno a tak je nutné i uklízet. Po 13. hod. se sešlo zdravé jádro sboru a dalo hřiště i kiosek opět do původního stavu. I přes velkou únavu jsme vše zvládli na jedničku. Poslední roztočený sud a pár zbylých klobás jsme úspěšně zdolali v hasičárně. "Už je to uděláno, už je to hotovo" a teď budeme odpočívat ! Ale ne na dlouho .......

13.7.2013 vyrazila naše soutěžní družstva na pohárovou soutěž do Putimova. Ženy s časem nad 33 s. obsadily 3. místo. Naše dvě družstva mládeže byla jediná, která se soutěže účastnila, proto si odvezla i poháry za 1. a 2. místo. Soutěže se účastnilo i družstvo mužů, které luxusně obhájilo skvělý výsledek z okrsku a s časem 27,00 s. obsadilo 6. místo. Dali jsme dohromady i úderný tým pro losovací útok. S časem nad 35,00 s jsme byli nadmíru spokojeni. A aby toho nebylo málo, účastnili jsme se také pivní štafety.

Na konci července 2013 pomáháme při zavlažování tenisových kurtů a fotbalového hřiště. Do naší činnost patří také čištění kanalizace ve Vyskytné.

29.7.2013 - v podvečerních hodinách se po dlouhotrvajících vedrech přihnala silná bouřka s přívalovým deštěm a nárazovým větrem. Směrem na Nový Rychnov spadlo přes komunikaci 5 stromů, které náš sbor v nočních hodinách odstranil.

4.8.2013 opět naše zásahová jednotka vyjela k likvidaci škod po další silné bouřce. Tentokrát odstraňovala rozlomený topol na komunikaci směrem na Sázavu a likvidovala také vyvrácené porosty mezi Vyskytnou a Polánka.

17.8.2013 vyrazilo jedno družstvo hasiček do Veselé na soutěž o pohár starostky obce. Jako každý rok, tak i letos zalily místní fotbalové hřiště sluneční paprsky a vládla pohodová atmosféra. Topinky byly opět vynikající. A vynikající byl i náš výkon. S časem 28,14 s. jsme se umístily na prvním místě mezi ženami, ale i mezi muži ! A tak jsme se vracely domů s báječným pocitem absolutních vítězů.

V podvečerních hodinách se členové našeho SDH sešli v hasičárně, aby si vyslechli povídání p. Vesecké o historii našeho sboru i obce, která nám do této chvíle byla utajena. Za zajímavé informace velmi děkujeme ! Grilované vepřové a další dobroty nás poté provázely až do pozdních nočních hodin. Tímto se dají oslavy 130. výročí založení sboru považovati za definitivně ukončené.

11.9.2013 členové naší zásahové jednotky zkoušeli u koupaliště hašení těžkou a střední pěnou.

21.9.2013 reprezentovalo družstvo mužů  náš sbor na hasičské soutěži v Branišově. S pěkným časem se umístilo na 3. místě. Pohár putoval rovnou na naše nové "pohárové" poličky v hasičárně.
V září také naposledy vyjelo družstvo hasiček na soutěž do Jiřic. Tentokrát se nezadařilo, ale zkušeností opět pobraly dostatek.

19.10.2013 se konal jako každoročně výlov. Pro nižší počet kaprů bylo rozhodnuto, že budou obdarováni pouze naši sponzoři a ostatní kapři budou prodáváni zájemcům z řad členů SDH i občanů za 50Kč/kg. Neprodaní kapři se usmažili v hasičárně.

29.11.2013 se od 19. hod. uskutečnila výroční valná hromada. Za účasti většiny členů sboru i zástupců ostatních SDH byl shrnut uplynulý rok. Starosta SDH J. Fridrichovský a pokladník Z. Řáda oznámili odstoupení ze svých funkcí. Za jejich dlouholetou a řádnou činnost u sboru jim velice děkujeme! Novým starostou se stal Ing. Michal Vondrák a novou pokladní je Jaruška Valentová, kterým tímto přejeme mnoho úspěchů v nových funkcích.

20.12.2013 jsme se na řádné schůzi SDH oficiálně rozloučili s odstupujícím starostou J. Fridrichovským a pokladníkem Z. Řádou. Za jejich činnost u SDH velmi děkujeme. Odstoupením z funkcí však nezaniká členství u SDH, proto se těšíme na další spolupráci ;-).
M.j. jsme poslali také pozdrav do nebe členům, kteří již nemohou být mezi námi, přesto v našich srdcích a myslích zůstávají.

Na konci roku proběhla brigáda na uložení nové výzbroje a výstroje sboru. 

31.12.2013 jsme opět pořádali silvestrovskou zábavu. Letos nám zahrála skupina Synkopa. Vstupné 150,- Kč.