design
 


Do roku 2014 vstupuje náš sbor s 84 členy, s novým starostou Ing. Michalem Vondrákem a novou pokladní Jaruškou Valentovou. Bratrů hasičů čítá náš sbor 50, sester hasiček 20 a mladých hasičů 14.
Vítáme nového člena SDH Davida Šustra!

7.2.2014 se uskutečnila okrsková schůze v Branišově.

22.2.2014 jsme pořádali tradiční hasičský ples. K poslechu i tanci zahrála skupina P.A.M.. Děkujeme tanečním souborům z Pelhřimova za pěkná vystoupení a děkujeme také všem sponzorům! Do Itálie se letos podívá mladý pár z Chaloupek.

1.3.2014 - se uskutečnil masopustní průvod obcí. Průvodu se účastnili bratři a sestry našeho SDH, ale také řada přátel našeho sboru. Doprovázející muzikanti hráli opravdu moc dobře a jistě tím navodili u vyskytenských domů správnou masopustní náladu. Děkujeme všem zúčastněným i občanům, že i letos přispěli k tomu, aby byla masopustní tradice zachována.

I letos jsme naše webové stránky přihlásili do soutěže Zlatý erb o nejlepší stránky sborů dobrovolných hasičů. A konkurence byla opravdu veliká, ale i tak jsme se opět dokázali prokousat do finálové trojky a na slavnostním vyhlášení výsledků dne 3.3.2014, které se konalo od 13:00 hod. na Krajském úřadě, jsme obsadili báječné 2. místo. A jsme rádi, protože ono stříbrné místo nám chybělo, abychom zkompletovali sadu našich "medailí".

Sběr železného šrotu se letos uskutečnil 12.4.2014. Bylo sesbíráno cca. 50q šrotu. K obědu se podával gulášek v místním hostinci. Velké poděkování patří všem zúčastněným.

Dne 30.4.2014 jsme za spolupráce obce po roční pouze opět uspořádali  stavění máje. Na májku si mohla všechna svobodná děvčata i děti uvázat pentli. Poté jsme se přesunuli na Jankovskou cestu a tam dohlíželi na pálení čarodějnic.

A tak jsme tu májku tak napůl i uhájili. Pokácena byla ne-známým výtržníkem, zachráněna pohotovým občanem Vyskytné. A tak jsme ji opět dne 31.5.2014 postavili a slavnostně pokáceli. Kácení máje zpříjemnilo vystoupení mažoretek z Vyskytné, vystoupení bojových umění a vrhače sekyrek a nožů. Děti se mohly vyřádit na elektrických autíčkách. Po celou dobu akce hrála dechová kapela.
Děkujeme všem zúčastněným za hladký průběh akce.

28.6.2014 jsme pořádali noční soutěž, která se konala tradičně na fotbalovém hřišti. Všechna zúčastněná družstva předvedla krásné útoky. Ten nejrychlejší však opět předvedlo družstvo mužů z Branišova, z kategorie žen bodovalo domácí družstvo, naše mládež byla doslova "bezkonkurenční" a uhájila 1.a 2. místo. A protože hasíme pro radost, tak do boje o medaile také zasáhlo mix-družstvo žen ve složení Vyskytná, Žirov a Vokov. A nakonec nechyběl ani tradiční taneček.
Děkujeme všem, kteří se celou noc bezvadně starali o náš hlad, žízeň a zázemí.

12.7.2014 se uskutečnila okrsková soutěž v Sedlištích. Letos do boje nezasáhlo družstvo z Jankova. Naše družstvo mužů se opět potýkalo s nedostatkem štěstí, ale i tak předvedlo nadějný výkon. Příště to jistě vyjde. Druhé družstvo mužů doplněné údernými hasičkami z Vyskytné předvedlo o chloupek lepší výkon a skončilo na 4. místě. SDH Sedliště letos slaví 70. výročí založení !

9.8.2014 bylo načase, abychom se zase všichni sešli, popovídali si, dobře se najedli a mírně popili, proto jsme uspořádali letní hasičskou grilovačku. I přes nižší počet zúčastněných členů se nakonec akce výtečně vydařila. Jedna ze sester si posteskla, že se dnes na podobných akcích už nezpívá a tak se tentokrát ke zpívajícím starším členům přidala i ta mladší část našeho sboru a vypukla hotová bitva, kdo zazpívá lépe. Když zazněla i ruština, bylo jasné, že máme dost a tak jsme se pomalu vydali ke svým domovům. Nutno ještě podotknout, že maso bylo vynikající !

16.8.2014 tak jako loni a předloni a předpředloni ..... opět vyrazilo naše družstvo žen do oblíbené Veselé. Vylepšit jejich loňský úspěch už nešlo, a tak odjížděly s cílem "hlavně nepokazit". A to byl těžký úkol. Naše ženy toho letos totiž moc nenatrénovaly. Kromě stavění chalup, jsme i v radostném očekávání a tak se sejít v plné polní je někdy kumšt. Ale při takovém fandění našich bratrů hasičů se nedalo jinak než opět doběhnout v nejlepším čase. Za čas 28,28 s. si naše družstvo žen odvezlo pohár za 1. místo. Jen jediný mráček ta soutěž měla, byla bez tradičních topinek z maglajzem !!

25.10.2014 jsme pořádali Rybí hody s harmonikou. A netradičně ! Letos bylo plánováno odbahnění rybníku, proto byl rybník bez ryb. Nakonec k odbahnění kvůli neobdrženým dotacím nedošlo, ale výlov jsme přece jenom uspořádali. Zakoupili jsme 16 ks kaprů a výlov si jak se patří užili. Děkujeme všem zúčastněným za odvedenou práci, ženám za vynikající dobroty a harmonikáři panu Příhonskému z Kladin za výbornou atmosféru.

28.11.2014
byla uspořádána výroční valná hromada, kde bylo odsouhlaseno nové složené výkonného výboru našeho SDH. Starostou zůstává M. Vondrák, náměstek starosty je S. Nečada, velitel J. Roubíček, zástupce velitele L. Frydrychovský, strojník V. Litomiský, jednatel T. Koch, hospodář J. Valentová, vedoucí mládeže M. Bártů, referentka žen R. Kochová, kronikář A. Paclíková, členové výboru: Š. Nečadová, Ž. Blažková, J. Chadimová, předseda KRR Z. Štěpán zvaný Medvěd, člen KRR-revizor Z. Řáda, člen KRR Milan Bártů.
Tradičně se podával vepřový řízek s bramborovým salátem. Děkujeme všem za účast.

20.12.2014 se konala v naší hasičárně přednáška o první pomoci, které se zúčastnila zejména naše zásahová jednotka. Přednáška byla velmi poučná a zajímavá, proto navrhneme OÚ uspořádání další přednášky pro širší veřejnost.

31.12.2014 tradičně pořádáme silvestrovskou zábavu. Hraje skupina P.A.M., vstupné 150,00 Kč.

V průběhu letošního roku jsme přivítali nového člena našeho SDH, Honzu Štěpána. A bohužel jsme se navždy rozloučili s bratrem Josefem Marešem. Nezapomeneme !

Dva členové naší zásahové jednotky prošli kurzem na obsluhu motorové pily. Byla částečně doplněna a vyměněna zastaralá výstroj a výzbroj zásahové jednotky, která letos nemusela vyjíždět k žádné mimořádné události.