design
 

Do roku 2015 vstupuje náš sbor s 83 členy.

10.1.2015 vyjíždí naše zásahová jednotka (z mysliveckého plesu ve společenském oděvu) k technickému zásahu. Likviduje padlý strom na komunikaci Sázava - Vyskytná.

Ať jsme dělali, co jsme dělali, nesehnali jsme letos bohužel žádného muzikanta, který by nás doprovodil při masopustním průvodu obcí. A protože bez živé hudby to není ono, rozhodli jsme se letos masopustní průvod vynechat. To však nemění nic na tom, že se nyní budeme až do Velikonoc postit.

21.2.2015 jsme uspořádali tradiční hasičský ples. Zahrála hudební skupina TREND. Těšili jsme se z hojné účasti i z radosti výherců naší tomboly. Všem sponzorům děkujeme. Hlavní cenou byl opět zájezd do Itálie pro 2 osoby a i letos ho vyhrál mladý pár z Chaloupek. Děkujeme také taneční skupině DANCEART z Pelhřimova za zpestření večera.

Bratři našeho SDH opět nezapomněli a uspořádali dne 7.3.2015 v hasičárně oslavu MDŽ. Sestry byly opět mile překvapeny a těšily se z krásných dárečků. Setry bratrům děkují !

9.3.2015 se zástupci našeho SDH zúčastnili slavnostního vyhlášení výsledků soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky. Náš sbor se letos umístil na báječném 2. místě. Opět nám udělal radost diplom i poukázka na 3.000 Kč do výzbrojny.

25.4.2015
se uskutečnil sběr železného šrotu. Letos jsme sesbírali 56q šrotu. Děkujeme všem zúčastněným i občanů.

Stavění tradiční Máje se konalo 30.4.2015, pokračovalo pálením čarodějnic. Máj jsme ve spolupráci s OÚ pokátili 30.5.2015. Program obohatili mažoretky, motorkáři, autíčka, skákací hrad ad.

Okrsková soutěž se letos konala 6.6.2015 v Jankově, kde naše družstvo mužů obsadilo 3. místo a družstvo mladých hasičů skončilo na vítězném místě.

13.6.2015 vyrazilo družstvo žen na pohárovou soutěž do Pelhřimova a obohatilo naši sbírku pohárů o druhé místo.

27.6.2015 jsme uspořádali na místním fotbalovém hřišti noční soutěž. Zúčastnilo se jí 10 družstev mužů a žen. Tradičně vyhrálo družstvo mužů z SDH Branišov, domácí družstvo mužů obsadilo
3. místo, gratulace !!  a pohár za nejlepší družstvo žen si odvezl SDH Střítež pod Křemešníkem. Děkujeme všem zúčastněným sborům za účast, členům našeho SDH za pomoc při organizaci a budeme se těšit na další ročník.

8.8.2015 vyjíždí naše zásahová jednotka k požáru strniště a lesa na horních Strměchách. Poplach vyhlašuje Josef Fridrichovský. Cca. 2 ha strniště hasí také jednotky sboru Olešné, N. Rychnova, Opatova, Pelhřimova. SDH Vyskytná pomáhá na stanovišti ve Strměchách při doplňování vody do cisteren.

15.8.2015 pořádáme již tradiční letní posezení v hasičárně jako takovou malou odměnu za naši činnost a službu u SDH. I letos se mimořádně povedla.

12.9.2015 pořádáme pouťovou zábavu, která se těší hojné účasti a to 175 platících účastníků. K vydařené zábavě přispěla hudební skupina WAJT.

10.10.2015 pořádáme rybí hody opět netradičně. Letos probíhá plánované odbahnění rybníka, proto opět kapry kupujeme a hodujeme přímo v hasičské klubovně za účasti harmoniky a mnoha přátel našeho SDH.

27.11.2015 probíhá výroční schůze SDH Vyskytná, kde rekapitulujeme letošní rok. Naše družstvo mladých hasičů roste jako z vody, je straší 15 let a tak nesplňuje podmínku programu Plamen pro účast na soutěžích. Za reprezentaci našeho sboru jsme je obdarovali kapesními noži a přivítali je mezi "mladé muže", kteří jistě svými budoucími výkony budou i nadále náš sbor velmi dobře reprezentovat. Bratr Jiří Wastl slaví 70. narozeniny.

Z důvodu, že pořádání silvestrovské zábavy bylo již několik let pro náš sbor prodělečné, bylo letos domluveno, silvestrovskou zábavu v kulturním domě nepořádat. Uskutečnila se pouze malá silvestrovská oslava v klubovně hasičárny.

V roce 2015 proběhla úprava garáže v hasičské zbrojnici. Ve spolupráci s Obecním úřadem Vyskytná byly v garáži vybudovány boční vrata.
Náš sbor se také účastní slavnostního průvodu obcí ku příležitosti 70-ti let od koce 2. světové války, kdy jsme spolu s ostatními spolky položili věnec k pomníku padlých.

Děkujeme všem hasičům, hasičkám, sponzorům i přátelům za jejich podporu našeho SDH.