design
 

Do roku 2016 vstupuje náš sbor s 82 členy.

Okrsková valná výroční hromada se uskutečnila 22.1.2016 v Branišově. Za náš sbor se jí účastnil starosta Michal Vondrák, Standa Nečada a Medvěd / Zdeněk Štěpán.

Masopustní průvod obcí proběhl 6.2.2016. Opět jsme tímto navázali na úspěšnou tradici oslav předvelikonočního půstu. U vašich dveří mohli zazvonit Simpsnovi, doktor Blažej se sestřičkou Inou, Švejka, řezníci, včela, kočka, ovce ad., jistě jste si vyřídili i kotlíkové dotace.

27.2.2016 jsme pořádali tradiční hasičský ples. K poslechu i tanci zahrála hudební skupina Čárovej kód. Hlavní cena - zájezd do Itálie - tentokrát zůstává ve Vyskytné. Šťastnému výherci udělal jistě radost i balíček pravých italských těstovin.
Děkujeme všem sponzorům!

Od 8:30 hod. dne  16.4.2016 jsme se účastnili sběru železného šrotu.

Ani tento rok jsme nezapomněli postavit máj a dohlížet na pálení čarodějnic na jankovském kopci dne 30.4.2016.

Kácení máje probíhalo dne 28.5.2016 za přítomnosti dechové hudby, mažoretek, autíček a dalších atrakcí velmi úspěšně. Odpoledne se však přihnal přívalový déšť s kroupami a z dobře rozjeté akce se rázem stal hasičský zásah. Zásahová jednotka našeho SDH začala okamžitě jednat a pomáhat likvidovat škody až do pozdních nočních hodin. Během půl hodiny byla zatopena řada domů, sklepů, zahrad a dvorů. Vyskytná ležela pod hromadou bahna a krup. Nejhorší situace byla v domech v horní části Vyskytné od zastávky směrem na N. Rychnov. Pomoci přijeli profesionální hasiči z Pelhřimova, SDH Olešná, N. Rychnov, Sázava, Střítež pod Křemešníkem. Novorychnovští hasiči však byli brzy povoláni domů, kde se také prali se záplavami. Likvidace škod trvala několik dní, byla nasazena i těžká technika. Z jednoho dvora jsme odvezli šest nebo sedm šestikubíkových kontejnerů krup a bahna. Voda se nevyhnula ani nově opravené budově obecního úřadu.
Po třech dnech přišly další přívalové deště, které opět zaplavily několik zahrad, sklepů a hospodářských stavení. Na základě toho byly z Hlučína dovezeny protipovodňové vaky, které byly rozestavěny v krizových oblastech.
Komplikací byla i znehodnocená pitná voda, která se po několik dní nemohla používat. 
Dle obecních kronik k podobné události došlo naposledy v r. 1920.

Děkujeme všem členům SDH i dobrovolníkům, kteří se neúnavně několik dní podíleli na odstraňování škod po povodni. Děkujeme za jejich sílu i čas, které pomoci svým blízkým obětovali.

"Jménem starosty SDH Vyskytná děkuji všem lidem nejenom z řad hasičů, kteří se jakkoliv podíleli a podílejí na boji s přívalovými dešti, na likvidaci následných škod a na preventivních opatřeních proti dalšímu řádění vodního živlu.

Děkuji Vám a pevně věřím, že dokážeme spojit své síly kdykoliv by se mělo nějaké neštěstí opakovat."

Michal Vondrák
starosta SDH Vyskytná

V roce 2016 jsme upustili od organizování noční soutěže ve Vyskytné, účastnili jsme se však okrskové soutěže dne 4.6.2016 v Branišově. Naše družstvo mladých mužů překvapilo a umístilo se s časem 29,50 s. na 3. místě. Gratulujeme a "jen tak dál".

16.7.2016 se starší družstvo mužů účastnilo pohárové soutěže opět v Branišově. S časem 33,94 s. skočili na báječném 3. místě. 

Mladé družstvo mužů a družstvo žen reprezentovalo náš sbor také na soutěži ve Veselé dne 20.8.2016. Ve velké konkurenci bohužel ženské družstvo neobhájilo své úspěchy z loňských let. I tak je to neodradilo a do Veselé zavítají i příští rok. Mladí muži zde sbírali další cenné zkušenosti jak v hasičském útoku tak i v pivní štafetě.

Ve stejný den jsme pořádali také tradiční letní posezení hasičů.

22.10.2016 již do třetice jsme pořádali netradiční výlov rybníka, kdy jsme díky odbahňování rybníka rybí hody opět uskutečnili v klubovně hasičské zbrojnice za milé účasti harmonikáře Jardy.

25.11.2016 - výroční valná hromada SDH Vyskytná

25.12.2016 - technická pomoc - odstranění padlého stromu přes komunikaci v lese mezi Vyskytnou a Sázavou

28.12.2016 - technická pomoc - padlý strom přes komunikaci č.II/602, neprůjezdná silnice

Do nového roku přejeme všem členům SDH a jejich rodinám mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.