design
 

 

Do roku 2017 vstupuje náš sbor s 80 členy.

První letošní schůze se konala 27.1. a naším hlavním úkolem bylo projednání masopustu a hasičského plesu.

Zásahová jednotka vyjížděla k mimořádným událostem v tomto roce celkem čtyřikrát a to na zapadlý autobus, odčerpávání neznámé kapaliny z místního koupaliště a dvakrát k odstraňování stromů přes komunikace v obci a okolí.

11. 2. 2017 jsme pořádali tradiční hasičský ples, hrála kapela Tě100, první cena byla jako vždy zájezd pro dva do Itálie, druhá cena výkrmové prase a třetí – sud piva.

25. 2. 2017 tradiční Masopustní průvod obcí,   od požární zbrojnice vyšlo cca 30 masek

1.3. 2018 bylo starostovi hasičů slavnostně předáno na krajském úřadě v Jihlavě ocenění za 2. místo v Kraji Vysočina v soutěží o Zlatý erb za webové stránky v kategorii sborů dobrovolných hasičů.

22.4.2017 sběr šrotu

30.4. 2017 proběhlo stavění máje a následné pálení čarodějnic u jankovské cesty

29. 5. 2017 se kácela májka kde zahrála kapela Duba band, nechyběly autíčka a skákací hrad.

Na dětský den 3.6. připravili hasiči pro děti pěnu

1.7.2017 proběhla na místním fotbalovém hřišti hasičská pohárová soutěž. Naše ženy opět připravily vynikající občerstvení ve formě bramboráků, topinek,…..

12.8.2017 se uskutečnilo posezení hasičů, jako poděkování za odvedenou práci a naši mladí nadějní hasiči přijeli ze soutěže v Polesí, odkud přivezli pohár za 2. místo a ženy za 1. místo.

2.9.2017 proběhla okrsková soutěž ve Stříteži pod Křemešníkem, odkud si naše mládež přivezla pohár za 2. místo

28.9.2017 jsme si jako každý rok s dětmi a ženami   udělaly bojovku a opekly buřty u jankovského lesa

18.10.2017  hasiči ve spolupráci s knihovnou četli dětem v hasičské klubovně poučné hasičské pohádky a připravili pro ně po čtení program. Předvedli dětem tři druhy hasičských uniforem, některé části uniforem si mohly děti vyzkoušet, zodpověděli jim mnoho všetečných otázek a nakonec všechny pozvali do hasičské zbrojnice, kde jim ukázali různou výzbroj, děti si mohli prolézt hasičské auto a největším hitem bylo stříkání hadicí nebo hasičským přístrojem na cíl.

28.10.2017 rybí hody s harmonikou a Jardou ze Skorkova

24.11.2017 proběhla výroční Valná hromada hasičů

Koncem letošního roku nás navždy opustil náš skvělý kamarád, bývalý starosta hasičů i bývalý starosta obce pan Josef Fridrichovský, který stál za zrodem akcí ( masopust, stavění , kácení máje, pohárové soutěže) a mimo jiné zabezpečoval chod družstev žen a dětí.