design
 

 

Do roku 2018 vstupuje náš sbor s 77 členy.

První letošní schůze se konala 26.1. a naším hlavním úkolem bylo projednání masopustu a hasičského

10. 2. 2018 tradiční Masopustní průvod obcí,   od požární zbrojnice vyšlo cca 22 masek, nově jsme mohli vidět křemílka s Vochomůrkou, ruský voják se samopalem, školačky, kočičky, mexičan, chirurgové, záchranář, markýza, kosmonaut, fotograf ….

24. 2. 2018 jsme pořádali tradiční hasičský ples, k poslechu a tanci hrála kapela Tě100

V průběhu měsíce dubna jsme obdrželi finanční částku v hodnotě 10 tisíc korun a diplom za vítězství v soutěži recyklujte s hasiči v kategorii: nejlepší SDH v okrese Pelhřimov /elektrowin/.

21.4.2018 sběr šrotu

30.4. 2018 proběhlo stavění máje a následné pálení čarodějnic u Jankovské cesty

Začátkem května jsme provedli sběr a roztřídění elektroodpadu, který provozujeme již 8 rok.

26. 5. 2018 se kácela májka kde zahrála kapela Duba band, přišel již znovu  kouzelník.

9.6.2018 proběhla na místním fotbalovém hřišti hasičská pohárová soutěž a současně na nás připadla okrsková soutěž, kdy jsme oslavili 135. výročí založení sboru. Naše družstva se umístili na 2. a 3. místě

11.8.2018 se uskutečnilo posezení hasičů, jako poděkování za odvedenou práci a naši mladí nadějní hasiči přijeli ze soutěže v Polesí, odkud přivezli pohár za 1. místo

23.6.2018 mladí hasiči zajišťovali provoz parkoviště na rodácích v Branišově

8.9.2018 náš sbor pořádal pouťovou zábavu, k poslechu a tanci hrála kapela Nuklear

 V průběhu měsíce září jsme zakoupili dva nové reproduktory s mikrofonem, pro případné ozvučení schůzí, soutěží a k poslechu hudby.

20.10.2018 rybí hody tentokráte bez harmoniky, pouze s reproduktory

30.11.2018 proběhla výroční Valná hromada hasičův místním hostinci k občerstvení byly klobásy. Letos oslavili 70.let bratr Jaroslav Němec a 80. let František Moučka. Gratulujeme.

Opustili nás bratr Josef Slavětínský, Ladislav Kejval a Jiří Wastl.