design
 

Do roku 2021 vstupuje náš sbor ze 72 členy.

Tradiční hasičský ples se nekonal z důvodu vyhlášené pandemie.

Sběr šrotu proběhl 24.4.2021 s ukončením v hasičské klubovně, s vynikající klobásou a pivkem.

30.4.2021 opět z důvodu pandemie, se postavila májka bez účasti občanů a pálení čarodějnic na Jankovské cestě se nekonalo.

Sběr elektroodpadu v letošním roce proběhl dvakrát a to v březnu a červnu.

26.6.2021 proběhlo kácení máje spojené s Vyskytenským préé. Hasiči ve spolupráci se sportovci a myslivci uskutečnili na místním fotbalovém hřišti kulturně zábavné odpoledne pro děti i dospělé. Po skácení májky se účastníci přesunuli na fotbalové hřiště, kde pro děti byl připraven dětský den se spoustou soutěží a odměnami.  Nechyběl tradiční  divadelním spolkem Hralous a jejich vodnická pohádka.  Odpoledne bylo doprovázeno živou dechovou hudbou „Kamenická 4ka“ a pro děti byl připraven skákací hrad, autíčka a pěna s kluzištěm. Občerstvení zajišťovali hasičky a sportovci. Specialitou byla i vietnamská kuchyně (pečené nudle a masové závitky). Večer zahrál k tanci „Rozvalenej Diferák“ ze sousedního Opatova.

Čistý zisk tj. 121.500 Kč z této akce byl osobně starostou a místostarostou Obce Vyskytná předán starostce obce Hrušky na obnovu při zasažení tornádem.

20.8.2021 jsme uspořádali tradiční posezení pro hasiče, jako poděkování za odvedenou práci.

23.10.2021 jsme pořádali rybí hody spojené s výlovem rybníku. Odpoledne naše sestry hasičky obalovaly a smažily rybí řízky.

V letošním roce naši vysloužilí hasiči oslavili 70.let pan Jaroslav Křížek 9.5 a Josef Bína 1.8. Tímto jí ještě jednou gratulujme.

Výroční valná hromada proběhla až následující rok 14.1.2022 v zasedací místnosti obecního úřadu z důvodu zavřené hospody.

V průběhu měsíce ledna proběhly zásahy padlých stromů přes silnici a hašení vznícených sazí v komíně na čp. 76 Šustrová-Vomáčka.  V červnu odklízení padlých stromů přes vozovku, v červenci čerpání vody v Opatově a čištění odtoku rybníka Návesák, v měsíci srpnu vyhlášeno pátrání po ztracené osobě v okolí Sázavy a poslední dva zásahy byly  - padlý strom přes vozovku a vytažení autobusu ze škarpy.