design
 

100. výročí založení sboru 1883 - 1983

Oslava 100. výročí založení sboru dobrovolných hasičů ve Vyskytné proběhla v sobotu 9. a v neděli 10. Července roku 1983. Oslavy proběhly za vydatné pomoci tehdejšího MNV a jeho předsedy pana Pahra. Při vydávání almanachu též pomáhaly učitelky ZDŠ, paní Vesecká a Váchová.
 
V sobotu 9. července se uskutečnila v místním pohostinství slavnostní schůze členů sboru a pozvaných hostů, zástupců hasičů z okolních vesnic, zástupců obce a okresních orgánů tehdejšího ČSPO. Slavnostní projev přednesl tehdejší předseda bratr Rásocha. Ve svém projevu krátce zhodnotil činnost za uplynulých 100 let. Minutou ticha byla uctěna památka všech bývalých členů sboru, kteří již nejsou mezi námi. Součástí oslav bylo též předání čestných uznání, pamětních listů a medailí „Za věrnost“ 50 let práce ve sboru. Tyto medaile obdrželi nejstarší členové sboru bratr František Vytiska a bratr Josef Veškrna. Po skončení schůze bylo podáno občerstvení a večer se většina členů zúčastnila taneční zábavy.
 
V neděli 10. července za krásného letního počasí přijížděly sbory ze širokého okolí soutěžit o pohár „100. výročí“ věnovaný obcí. Uvítání se konalo před hasičskou zbrojnicí. Vlastní soutěž v požárním útoku se konala na místním hřišti za účasti 12 hasičských sborů a mnoha přihlížejících diváků, kteří se sešli nejen z Vyskytné, ale celého okolí. Domácí sbor zaplatil daň nervozitě a skončil na osmém místě. Soutěž vyhráli hasiči z Nového Rychnova. Po obědě ve 14 hodin prošel obcí slavnostní průvod složený ze všech 12 sborů, požární techniky, naší první stříkačky tažené párem koní, se členy požárního sboru v dobových hasičských oblecích. U pomníku padlých byly položeny věnce a u hasičské zbrojnice byla žákovským družstvem mladých hasičů zasazena „Lípa století“. Průvod pokračoval na hřiště, kde byl proveden slavnostní nástup sborů a vyhlášeny výsledky soutěže a předány poháry a diplomy za účast. Po skončení vyhodnocení družstvo žáků ve věku 9 až 12 let pod vedením bratrů Josefa Bíny a Aleše Zadražila provedlo požární útok jako ukázku pro diváky. Odpoledne bylo ukončeno předvedením nové požární techniky hasičského sboru z Pelhřimova. Za krásného počasí k tomu vyhrávala kapela sboru z Božejova.
 
                                                                                                Jaroslav Pípal
obrazek2043designobrazek2043designobrazek2043designobrazek2043
design
obrazek2043designobrazek2043designobrazek2043designobrazek2043
design
obrazek2043designobrazek2043designobrazek2043designobrazek2043
design
obrazek2043designobrazek2043designobrazek2043designobrazek2043
design
obrazek2043designobrazek2043designobrazek2043designobrazek2043
design

obrazek2044designobrazek2044designobrazek2044designobrazek2044
design
obrazek2044designobrazek2044designobrazek2044designobrazek2044
design
obrazek2044designobrazek2044designobrazek2044design