design
 

Od založení sboru uplynulo již 120 let. Sbor dobrovolných hasičů prošel za tuto dobu mnoha zkouškami, ať to byla 1. světová válka, kdy několik členů sboru padlo, či 2. světová válka s německou okupací naší země, kdy činnost sboru byla zcela ochromena. Také v 50. letech krutého fanatizmu byli někteří členové ze sboru vyloučeni a někteří dokonce vystěhováni. Všechny tyto překážky sbor a jeho členové překonali, vždy dokázali přijímáním mladých členů nahradit ty, kteří svou činnost ve sboru ukončili a tak zajistit po celých 120 let ochranu občanů Vyskytné a okolí před požáry. Význačně vždy také zasahovali do kulturního a společenského dění v obci pořádáním tradičních plesů, hasičských výletů, veřejných cvičení a podobně.
 
120. výročí založení SDH Vyskytná (1883 - 2003)
 
Slavnostní valná hromada u příležitosti 120. výročí založení sboru dobrovolných hasičů ve Vyskytné se konala v pátek 6. 6. 2003 v místním kulturním domě. Oslavy pokračovaly sobotní soutěží v požárním útoku o pohár starosti obce.
 
Slavnostní valnou hromadu zahájil starosta sboru bratr Benýšek Drahomír, přivítal všechny členy sboru a také všechny hosty se sousedních sborů z Jankova, Opatova, Sedlišť, Branišova, Stříteže pod Křemešníkem a Nového Rychnova. Minutou ticha byla uctěna památka všech zesnulých členů sboru. Jednatel sboru bratr Pípal Jaroslav seznámil všechny přítomné s historií sboru za uplynulých 120 let. Pozdrav ze sousedního sboru N. Rychnova přednesl bratr Dušek. Hlavním programem slavnostní valné hromady bylo ocenění práce členů sboru.
 
Sobota 7.6.2003 - Za velmi pěkného slunečného počasí se před hasičskou zbrojnicí sjížděly sbory ze Sedlišť, Branišova, Stříteže pod Křemešníkem, Jankova a Vyskytné. Po zápisu do kroniky hasičského sboru a prohlídky slavnostně vyzdobené klubovny sboru bylo provedeno rozlosování soutěže v požárním útoku. Sbory se seřadily do slavnostního průvodu za sborem Vyskytenským. V čele průvodu byly neseny vlajky – česká a hasičská. Průvod mířil na místní hřiště, kde se soutěž v požárním útoku konala. Po slavnostním projevu starosty sboru bratra Benýška proběhla samotná soutěž. Zvítězilo družstvo mužů z Branišova. Po skončení požárního útoku předvedli hasiči ze záchranného hasičského sboru v Pelhřimově ukázku zásahu při dopravní nehodě. Na místě byla i vysokozdvižná plošina s dosahem až 27 m. Po vyhodnocení soutěže a předání pohárů oslava pokračovala v místním kulturním domě taneční zábavou.
 
 
obrazek2047designobrazek2047designobrazek2047designobrazek2047
design
obrazek2047designobrazek2047designobrazek2047designobrazek2047
design
obrazek2047designobrazek2047designobrazek2047designobrazek2047
design
obrazek2047designobrazek2047designobrazek2047designobrazek2047
design
obrazek2047designobrazek2047designobrazek2047designobrazek2047
design

obrazek2048designobrazek2048designobrazek2048designobrazek2048
design
obrazek2048designobrazek2048designobrazek2048designobrazek2048
design
obrazek2048designobrazek2048designobrazek2048designobrazek2048
design
obrazek2048designobrazek2048designobrazek2048design    

obrazek2049designobrazek2049designobrazek2049designobrazek2049
design
obrazek2049designobrazek2049designobrazek2049designobrazek2049
design
obrazek2049designobrazek2049designobrazek2049designobrazek2049
design
obrazek2049designobrazek2049designobrazek2049designobrazek2049
design
obrazek2049designobrazek2049designobrazek2049designobrazek2049
design

obrazek2050designobrazek2050designobrazek2050designobrazek2050
design
obrazek2050designobrazek2050designobrazek2050designobrazek2050
design
obrazek2050designobrazek2050designobrazek2050designobrazek2050
design
obrazek2050designobrazek2050designobrazek2050designobrazek2050
design
obrazek2050designobrazek2050designobrazek2050designobrazek2050
design

obrazek2051designobrazek2051designobrazek2051designobrazek2051
design
obrazek2051designobrazek2051designobrazek2051designobrazek2051
design
obrazek2051designobrazek2051designobrazek2051designobrazek2051
design
obrazek2051designobrazek2051designobrazek2051design