design
 

Členská základna SDH Vyskytná 2017
Poř.č. Jméno Příjmení Funkce Členem od r. Délka služby roků/let
1 Josef Řáda Hasič 1961 56
2 František Moučka Hasič 1963 54
3 Jaroslav Neomytka Hasič 1967 50
4 Miroslav Slavětinský Hasič 1967 50
5 Jaroslav Křížek Hasič 1969 48
6 Drahomír   Benýšek Hasič 1971 46
7 Jaroslav Pípal Hasič 1972 45
8 Pavel   Vytiska Hasič 1972 45
9 Jiří Wastl Hasič 1972 45
10 Josef Bína Hasič 1973 44
11 Zbyněk Řáda Hasič 1975 42
12 Miroslav Svoboda Hasič 1977 40
13 Josef Fridrichovský Hasič 1978 39
14 Pavel   Pech Hasič 1978 39
15 Ladislav Kejval Hasič 1979 38
16 Standa Mareš Hasič 1972 45
17 Jaroslav Němec Hasič 1982 35
18 Miroslava Fridrichovská Hasič 1984 33
19 Pavel   Fridrichovský Hasič 1984 33
20 Luboš Frydrychovský Hasič 1984 33
21 Zdeněk Moučka Hasič 1984 33
22 Miroslav Slavík Hasič 1984 33
23 Zdeněk Štěpán Hasič 1984 33
24 Zdeňka Zadražilová Hasič 1984 33
25 Jiří   Drahný Hasič 1985 32
26 Dana   Drahná Hasič 1987 30
27 Josef Drahný Hasič 1987 30
28 Martin Zadražil Hasič 1992 25
29 Jaromír Linhart Hasič 1993 24
30 Michal   Bína Hasič 1994 23
31 Daniel Kejval Hasič 1994 23
32 Jaromír Rásocha Hasič 1999 18
33 Milan   Moučka Hasič 2000 17
34 Jiří Roubíček Velitel 2001 16
35 Petr Valenta Hasič 2001 16
36 Pavel   Vondrák Hasič 2001 16
37 Zdeněk Krejča Hasič 2002 15
38 Jan Kos Hasič 2005 12
39 Martina Bártů Velitelka mládeže 2007 10
40 Milan   Bártů Hasič 2007 10
41 Tomáš Budík Hasič 2007 10
42 Radek Holub Hasič 2007 10
43 Tomáš Koch Jednatel 2007 10
44 David   Krejčí Hasič 2007 10
45 Stanislav Nečada Hasič 2007 10
46 Šárka Nečadová Hasič 2007 10
47 Dominik Bártů Mladý hasič 2009 8
48 Pavel   Blažek Mladý hasič 2009 8
49 Petr   Blažek Mladý hasič 2009 8
50 Lukáš Blažek Mladý hasič 2009 8
51 Jiří Blažek Mladý hasič 2009 8
52 Štěpán Bodešínský Mladý hasič 2009 8
53 Milan   Horák Mladý hasič 2009 8
54 Vojtěch   Litomiský Hasič, strojník 2009 8
55 Filip Nečada Mladý hasič 2009 8
56 Michal   Vondrák Starosta,strojník 2009 8
57 Natálie Bártů Mladý hasič 2010 7
58 Žaneta Blažková Hasič 2010 7
59 Jan Doskočil Mladý hasič 2010 7
60 Eva Hodanková Hasič 2010 7
61 Jana Holubová Hasič 2010 7
62 Radka Kochová Referentka žen 2010 7
63 Zdeněk Norek Mladý hasič 2010 7
64 Alena Paclíková Kronikář 2010 7
65 Lenka Štěpánová Hasič 2010 7
66 Anna Štěpánová Hasič 2010 7
67 Irena Valentová Hasič 2010 7
68 Jaroslava Valentová Hospodář 2010 7
69 Jana Chadimová Hasič 2011 6
70 Libor Souček Hasič 2011 6
71 Marcela   Budíková Hasič 2012 5
72 Martina Maršíková Hasič 2012 5
73 Radek Paclík Hasič 2012 5
74 Matěj   Slavětinský Mladý hasič 2012 5
75 Miroslava Smolíková Hasič 2012 5
76 Michaela Doskočilová Mladý hasič 2013 4
77 Miloslav Paclík Hasič 2013 4
78 Martina Zemanová Hasič 2013 4
79 David   Šustr Hasič 2014 3
80 Jan Štěpán Hasič 2014 3


Rukojeť funkcionáře SDH
Dělba práce ve výboru Sboru dobrovolných hasičů
Rukojeť.pdf
  Rukojeť.pdf  

Starostové od roku 1902
Rásocha Jan 1902 - 1911
Vytiska Jan 1911 - 1937
Vopálenský František 1937 - 1946
Pípal František 1946 - 1948
Vopálenský František 1948 - 1951
Vytiska František 1951 - 1953
Duba Josef 1953 - 1954
Slavík Josef 1954 - 1957
Paclík Josef 1957 - 1975
Rásocha Jiří 1975 - 1985
Svoboda Bohumil 1986 - 2001
Benýšek Drahomír 2002 - 2007
Fridrichovský Josef 2007 - 2013
Ing. Vondrák Michal od 2014
Velitelé  
Matějka Hynek 1883 - 1886
Dolejší Jakub 1886 - 1897
Rásocha Jan 1897 - 1902
Pípal František 1902 - 1937
Potěšil Josef 1937 - 1946
Pípal Jaroslav 1946 - 1957
Duba Josef 1957 - 1970
Řáda Josef 1970 - 1971
Pípal Jaroslav 1972 - 1990
Fridrichovský Josef 1991 - 2000
Šuster Václav 2001 - 2006
Roubíček Jiří ml. od 2006
Jednatelé
Kürschner David 1883 - 1886
Melmuk Václav 1886 - 1890
Koliha Václav 1890 - 1893
Gejger František 1893 - 1897
Kürschner Leopold 1897 - 1899
Gejger František 1899 - 1901
Pípal František 1901 - 1908
Burian Josef 1908 - 1914
Štěpánek František 1914 - 1919
Tymych Ferdinand 1919 - 1927
Musil Karel 1927 - 1931
Pípal Jaroslav 1931 - 1939
Kokeš Jan 1939 - 1946
Veškrna Josef 1946 - 1951
Slavík Josef 1951 - 1971
Slavětínský Miroslav 1971 - 1983
Pech Pavel 1984 - 1990
Pípal Jaroslav 1990 - 2003
Bláha Jiří 2004 - 2006
Koch Tomáš od 2006