design
 

Popis provedení požárního útoku ( HRBÁČ )
 
1. Požární útok provádí 7 členů soutěžního družstva, kteří běží na signál startéra od startovní čáry k základně / celé družstvo od jedné startovní čáry/, kde napojí motorovou stříkačku pomocí 4 dílů savic a sacího koše na vodní zdroj.
 
Před ponořením do vodního zdroje musí být přívodní vedení sešroubované, připojené na stroj a našroubován sací koš. Ten musí zůstat našroubovaný i po vytažení přívodního vedení z vodního zdroje po ukončení požárního útoku. Přívodní vedení se rozpojuje až na pokyn rozhodčího. Teprve po ponoření přívodního vedení do vodního zdroje se musí začít sát, ale nesmí se pomáhat pumpováním.
Při použití přírodního vodního zdroje se musí použít záchytné a ventilové lano. Přívodní vedení tvoří 4 členové družstva - strojník, č. 4, 5 a 6.
 
2. Dopravní vedení je tvořeno 2 hadicemi B, které rozhodí a rozloží čísla 2 a 3 ve směru požárního útoku. Druhá hadice B může být rozvinuta a rozložena nejméně od poloviny první hadice B, to je 10 m od základny. Číslo 3 napojí na druhý díl hadice B po jejím rozvinutí rozdělovač, u kterého zůstane stát a provádí jeho obsluhu.
 
3. První útočný proud tvoří č. 1 a 2, od rozdělovače dvěma hadicemi C tak, že se č.1 vyzbrojí na základně dvěma hadicemi C a proudnicí, hadice rozhodí, rozloží a spojí. Na druhou hadici C připojí proudnici a zůstane stát před hranicí stříkání u příslušného terče. Číslo 2 pomáhá č. 1 narovnat a nadlehčovat hadice a před vystříknutím vody z proudnice musí být č. 2 v úseku poslední hadice C ve směru útoku.
 
Druhý proud provádí stejným způsobem čísla 5 a 6 po sešroubování přívodního vedení tak, že se č. 5 vyzbrojí na základně dvěma hadicemi C a proudnicí, hadice rozhodí, rozloží a spojí. Na druhou hadici C připojí proudnici a zůstane stát před hranicí stříkání u příslušného terče. Číslo 6 pomáhá č. 5 narovnat a nadlehčovat hadice a před vystříknutím vody z proudnice musí být č. 6 v úseku poslední hadice C ve směru útoku. Druhá hadice obou útočných proudů se musí rozhodit nejméně od poloviny první hadice C to je minimálně 10 m od rozdělovače.
 
4. Požární útok se považuje za ukončený signalizací obou terčů, nebo sražením obou plechovek.
 
5. Hlášení podává jeden čelen družstva.
 
6. Motorová stříkačka je nastartovaná před odstartováním družstva. Při opětovném startování / po odstartování družstva / se musí startovat klikou.
 
7. Všechen materiál je uložen na základně libovolně, hadice v kotoučích, nic nesmí přesahovat základnu. Na stroji nemusí být víčko na sacím hrdle.
 
8. Doba na přípravu základny je 5 minut od vyzvání rozhodčím pověřeného kontrolou základny.
 
9. Spojky savic a hadic mohou být dotaženy ručně nebo za pomocí hákových klíčů.
 
10. Nastříkání terčů může být provedeno v pokleku nebo ve stoje, ale proudnice nesmí být o nic opřena nebo držena dvěma soutěžícími.
 
11. Jeden proud nesmí pomáhat druhému při nastříkání terčů nebo sražení plechovek.
 
12. Ústroj: Jednotná pro celé družstvo - pracovní stejnokroj nebo sportovní úbor dle pravidel požárního sportu, obuv v družstvu jednotná, /nesmí být použity kopačky a tretry /. Všichni členové družstva musí mít přilby.
 
13. Soutěže se smí zúčastnit členové a členky SDH, starší 16 let.
 
14. Neplatnost pokusu: - pokud není nasáto do 90 vteřin - pokud nebudou dodrženy propozice - překročení hranice stříkání po výstřiku
 
15. Ostatní (podání protestu, nesportovní chování apod.) nutno řešit dle propozic požárního sportu.
 
Zdroj: SDH Pelhřimov

 

cheap jerseys