design
 

Ohlášení plánovaného pálení


Veškeré plánované pálení (klestí, shrabané trávy - pouze v hromadách! apod.) je nutno ohlásit na Krajské operační a informační středisko HZS kraje Vysočina -
tel. 950 270 106.

Při ohlášení je nutno uvést jméno, telefonické spojení na osobu, která bude spalování provádět, přesnou identifikaci místa, kde bude spalování probíhat, datum spalování, hodinu, od kdy do kdy bude spalování probíhat, případné další údaje, které bude požadovat příslušník hasičského záchranného sboru.

Pálení lze nahlásit též elektronickým formulářem - viz link:

https://paleni.izscr.cz/

Děkujeme za dodržování !


obrazek2097pomocnyobrazek2097pomocny