design
 

První pomoc

A) Zajištění místa nehody:

· zastavit nejméně 50 m za havarovaným vozidlem
· rozsvítit výstražná světla, obléknout výstražnou vestu
· vzít lékárničku, výstražný trojúhelník, ev. hasící přístroj
· umístit trojúhelník před místem nehody
· vypnout zapalování, zajistit vozidla proti pohybu
· dbát na vlastní bezpečnost

B) Obecný postup při vyšetřování

Posouzení stavu životních funkcí dech a stav vědomí

Vyšetřujeme:
pohledem – dýchání, krvácení, barva a výraz obličeje, poloha těla
poslechem – dýchání, komunikace, reakce na oslovení
pohmatem – dýchací pohyby, bolest postižené oblasti, deformace, teplota kůže, pot..

C) Přivolání odborné pomoci – 155, 112

· co a kde se stalo, počet postižených (charakter nechody)
· charakter zranění nebo stav postiženého
· věk postiženého (orientačně – dítě, dospělý…), pohlaví
· uvedeme své jméno (číslo telefonu, ze kterého voláme)
· nikdy nepokládáme telefon první
· v případě potřeby Vám dispečer poradí

D) Vyprošťování:

· jen hrozí-li nebezpečí dalšího poškození zdraví
· je-li blokován přístup k dalším poraněným, nelze-li poskytnout první pomoc na místě
· vyprošťování provádět co nejšetrněji
· pokud zraněný dýchá , vyčkat raději na profesionální složky

E) Všeobecné zásady:

· kdo mluví, křičí = je při vědomí, dýchá
· jako první ošetřujeme vždy masivní krvácení , dále zástavy životních funkcí, bezvědomí, šokové stavy a poranění hrudníku

Zástava masivního krvácení:
· stlačíme krvácející ránu (rukou, prsty) nebo
· přiložíme tlakový obvaz nebo
· ve výjimečných případech přiložíme zaškrcovadlo min. 6 cm široké nad ránu blíže k srdci, zaškrcovadlo NEpovolujeme, NEpřikládáme na krk a klouby

Poranění hrudníku: neprodyšně zakryjeme (plastová rouška)

Ošetření zraněného v bezvědomí:
· kontrolujeme dutinu ústní a zprůchodníme dýchací cesty záklonem hlavy, předsunutím dolní čelisti
· kontrolujeme životní funkce
postižený dýchá = stabilizovaná poloha na boku, průběžně kontrolujeme život. funkce
postižený nedýchá nebo je dýchání nenormální (lapavé dechy) = - oživování zahájíme nepřímou masáží srdce, 30 stlačeními uprostřed hrudníku frekvencí 100 / min do hloubky cca 4 – 5 cm - provedeme 2 vdechy - pokračujeme v poměru 30 stlačení : 2 vdechy - nemůžeme-li z nějakého důvodu provádět umělé dýchání, provádíme pouze srdeční masáž

Úrazový šok:
nejčastější příčiny šoku: postižený je bledý, apatický (špatně komunikující), má pocit žízně, poci „na zvracení“, tepová frekvence nad 100 tepů za minutu v klidu, zrychlené povrchní dýchání
prevence rozvoje šokového stavu: poloha se zvednutými dolními končetinami, ošetření poranění, zajištění tepelné pohody, při pocitu žízně pouze svlažovat rty, podávat žádné léky, nedávat pít, udržovat komunikace.


Zdroj: Karta první pomoci, Červený kříž