design
 

Přehled zásahů SDH Vyskytná

Co kronikáři zaznamenali  
1879 Vyskytná Červenec, popelem padlo 14 stavení na horní straně obce.
1880 Vyskytná 3 stodoly
1900 Vyskytná Vyhořelo stavení čp. 55 a sousedovo čp. 34, obě bez pojištění.
Chytlo se v čp. 34. Všechno prý jim shořelo i dobytek.
Na čp.55 se prý dobytek zachránil. Chytlo prý se někdo říká
od komína, někdo zase, že okolo šel hajný z hospody
a zapaloval si dýmku a zahodil sirku.
? Vyskytná Ratajovo čp. 77, v kterém roce nevím, byl jsem ještě moc malý.
? Vyskytná Čp. 73, stodola celá dřevěná, stála u silnice co je dneska nový hřbitov.
1909 Vyskytná Pádivýho sušárna čp. 50
1910 Vyskytná Čp. 10, za velké bouře udeřil blesk do č. 10.   
Za velkého lijavce nás učitelé vyhnali ze školy, byla obava, že chytne
zvonice a škola.
Vyskytná Čp. 8, obchod
1913 Vyskytná Čp. 110 za velkého větru východního. Od vyneseného popela.
Shořelo 20 čísel
horní strana:111,112,37,64,65,63,107,95,90
dolní strana:29,30,32,33,54,51,68,69,86,93
1920 Vyskytná Dne 20.5.1920 asi ve 3 hodiny odpoledne se strhla krutá bouře s takovým
lijavcem, že v několika minutách bylo vše pod vodou. Bralo to dříví kolem
chalup, dobytek byl v nebezpečí, vyvracelo to kamenné sloupky u  
zahrádek a valilo je několik metrů než se někde uchytily. Na čp. 22
zvedla voda na dvoře celý blok hnoje a zarazila se u předních vrat, takže
je nemohli otevřít. Na čp. 82 voda vyrvala podlahu a skácela nábytek -
voda tekla okny. Členové požárního sboru se zúčastnili záchranných prací.
1923 Vyskytná Čp. 59, sušárna při sušení lnu
1925 Vyskytná Čp. 5 a čp. 121
1926 Vyskytná 19.4.1926 ve žních po horkém dni se odpoledne úplně zatmělo  
a přihnala se tak strašlivá vichřice, že to kácelo lidem fůry s obilím,
které vezli z pole. Lidé se museli chytat patníků nebo stromů u  
silnice. Na čp. 97 to smetlo celou střechu s kolničky na cestu.
V lese hrozná spoušť. Stromy přelámány jako sirky. Hasičský sbor měl
pohotovost.
1927 Vyskytná Čp. 35 (u Žežulků)
asi 1927 N. Rychnov 7 obytných stavení
1927 Dudín 2 obytná stavení
1930 Vyskytná Čp. 31 z neopatrnosti. V minulém roce celé stavení pokryl eternitem.
1931 Vyskytná Čp. 67 a 66
1932 Vyskytná Čp. 103, obchod
Dle statistik z roku 1933 měl SDH Vyskytná do tohoto roku likvidovat 23 požárů ve Vyskytné  
a 62 požárů v okolních obcích.
1933 Ústí Požár
1934 Vyskytná Obecní chudobinec (vedle čp. 42, dnes svalený). Bydlel tam obecní
chudý nějaký Fridrichovský, byl těžce popálen, v nemocnici zemřel.
1934 Vyskytná Stoh slámy, čp. 86
1939 Vyskytná Čp. 26, blesk udeřil do chléva, shořel chlév a chlévky. Světnice
hasiči uhájili.
1939 Beledinka Čp. 92, zapálil blesk.
1945 Vyskytná Čp. 62, četníci si hráli s raketama, které němci na útěku zahodili,  
jedna hořící spadla na střechu a zapálila ji.
1947 Polánka Čp. 50, samota, selské stavení, zapálila němka, která tam
dočasně byla přidělena.
? Vyskytná Čp. 101, domovní pořadí v lese na samotě
1957 Vyskytná Čp. 42, blesk uhodil do stodoly a celá shořela. Byla tam čistička a stroje.
1963 Vyskytná JZD, stoh slámy "Na sekyrkách", zapálili školáci, jmenovat je nebudu,
oni by se styděli.
1965 Vyskytná Lijavec, hrozilo protržení hrází obou rybníků, SDH staví nouzové hráze
1983 Opatov Objekt družstva
1984 Vyskytná Hostinec U Matějků, zapálili děti hostinského
1986 Střítež p.K. Kravín
1992 Vyskytná Obytné stavení , při pálení slivovice
1992 Kladiny Obytné stavení
2000 Branišov Provozovna na výrobu dřevěných briket
2004 Vyskytná 28.8. jsme zasahovali při požáru objektu bývalého JZD
2007 Vyskytná Vyjeli jsme k požáru na čp. 2, kde vzplály saze v komíně. Oheň byl
uhašen ještě před příjezdem hasičů díky rychlé reakci souseda z čp. 1.
2009 Vyskytná Náš sbor se účastnil hledání pohřešované osoby z Vyskytné. Celý zásah
probíhal v nočních hodinách. Osoba byla nakonec nalezena policií ČR.
2011 Jankov V červnu náš sbor zasahoval u požáru samoty pod Jankovem. Stavení
bylo zapáleno úderem blesku za velké bouřky.
  Požár stavení pod Jankovemobrazek2159designobrazek2159designobrazek2159designobrazek2159
design
obrazek2159designobrazek2159design    

05/2012 Vyskytná květen,technický zásah, SDH pomáhal s usměrňováním valící se vody  
za prudké dešťové přeháňky, zajišťoval pomoc zaplaveného stavení čp.131
2012 Vyskytná Pomoc při čištění kanalizace
21.7.13 Vyskytná Technická pomoc, zavlažování tenisových kurtů
26.7.13 Vyskytná Technická pomoc, zavlažování fotbalového hřiště
29.7.13 Vyskytná Technická pomoc - odstranění škod po silné bouřce.
Zásah v nočních hodinách, likvidace pěti spadlých stromů
přes komunikaci směrem na N.Rychnov
4.8.13 Vyskytná Technická pomoc - odklízení škod po silné bouřce.
Odstranění rozlomeného topolu na komunikaci směrem na Sázavu,
odklízení vyvrácených porostů mezi Vyskytnou a Polánky.
10.1.15 Vyskytná Odstranění padlého stromu přes komunikaci mezi obcemi Vyskytná
a Sázava, zásah probíhal ve večerních hodinách

8.8.15    Strměchy     pomoc při likvidaci požáru strniště a lesa

28.5.2016 - Živelná pohroma ve Vyskytné, přívalový déšť, záplava
- uvolňování komunikací v obci, čištění kanálů
- čerpání vody z domu č.p. 2, odklízení krup
- čerpání vody z domu č.p. 175, vyklízení

29.5.2016 - úklid komunikací v obci
- čerpání vody z domu č.p. 131
- úklid krup z domu a dvora č.p. 9
- stavba provizorního protipovodňového valu mezi rod. domy a polem směrem na JI

31.5.2016 - Živelná pohroma ve Vyskytné, přívalový déšť
- stavba bariery u domu č.p. 10
- čerpání vody z domu č.p. 3
- čerpání vody z garáže č.p. 155
- čištění výpustě rybníka

4.6.2016 - stavba protipovodňových vaků
2.9.2016 - odstraňování protipovodňových vaků
25.12.2016 - technická pomoc - odstranění padlého stromu přes komunikaci v lese mezi Vyskytnou a Sázavou
28.12.2016 - technická pomoc - padlý strom přes komunikaci č.II/602, neprůjezdná silnice
21.5.2017 Technická pomoc - zavlažování fotbalového hřiště
29.6.2017 13:12 odstranění stromu přes vozovku směrem na Dušejov

10.5.2018     požár slámy v areálu JZD, zapálily děti

31.7.2018     požár lesa, doutná, v Branišově nad Křížkovi, směr Křemešník

15.8.2018     nouzová dodávka vody v Branišově,   čp.30

24.9.2018     strom na komunikaci, neprůjezdná silnice z Branišova do Vyskytné

14.10.2018   odstranění větve z vozovky, směr Branišov