design
 

Jak vyčistit komín krok za krokem

Od roku 2011 platí, že ten kdo topí tuhými palivy v kotlích, kamnech, krbových vložkách, sporácích a dalších spotřebičích s výkonem do 50 kW včetně, může provádět čištění spalovací cesty i svépomocí.

Budete potřebovat komínový kartáč s nástavcem, nebo komínovou růžici, komínový strojek. Strojkem se dá čistit jen shora. Lze jím ze stěny komína odstranit i lehce napečený dehet. Komínovým kartáčem na pružné tyči se čistí shora i zespodu z komínových dvířek. Hodí se však spíš na kratší komíny. Kartáč a komínovou štětku lze použít i na čištění kouřovodu - roury od kotle ke komínu. Kartáče by měly mít stejný průměr jako komín. Sledujte označení na obale, zda se hodí na komín s keramickou či nerezovou vložkou. Kupte si chemický čistič, použijte ochranné pomůcky včetně roušky, na prohlížení si vezměte zrcátko. Balení roušek koupíte v lékárně či prodejně pracovních pomůcek asi za 100 korun.

1. V kamnech spalte chemický čistič a přestaňte topit. Před čištěním je praktické v kamnech spálit chemický čistič. Podobně funguje odstraňovač sazí Kominíček. Pak přestaňte topit a počkejte třeba přes noc, než kotel a komín vychladnou.

2. Zjistěte si, zda budete čistit ze střechy, z půdy či zespodu. Nejlepší je čistit ze střechy, ale musí tam být bezpečný přístup výlezem, po žebříku, stupních či lávce. Bez nich ke komínu nelezte, nedělal by to ani kominík. Jinak lze použít komínová dvířka v podkroví, případně u komínů do šesti metrů výšky i dolní dvířka. Odmontujte komínovou stříšku či hlavici.

3. Ucpěte dvířka od kamen, zakryjte podlahu,aby se saze nevysypaly z kamen, zavřete dvířka a ucpěte je třeba novinami. Kolem otevřeného krbu rozprostřete papír či ochrannou fólii. Když budete čistit komínovými dvířky, v těsném okolí musí být nehořlavá podlaha, například plechová podložka. Nejlepší je čistit komín ze střechy, ale musí tam být bezpečný přístup výlezem, po žebříku či lávce. Bez nich ke komínu nelezte, nedělal by to ani kominík.

4. Při lezení na střechu si přivažte nástroje. Polezete-li na střechu, zkontrolujte pevnost přístupové cesty a dbejte, aby vám neupadla třeba uvolněná dvířka od výlezu nebo pracovní nástroje.

5. Pomalu protáhněte komín nahoru a dolů. Při čištění shora provaz se strojkem nebo tyč s kartáčem spouštějte dolů a pak vytáhněte zpátky. Přidávejte jednotlivé díly tyče a postupně ji prodlužujte. Při čištění z komínových dvířek vymeťte nejprve horní část komína, pak dolní. Při tlačení tyče nahoru dejte pozor na případné elektrické dráty nad komínem. Pracujte pomalu, aby se usazeniny nevyhrnuly z kamen. Když je komín hodně zanesený, postup opakujte. Strojek či kartáč oklepte do komína.

6. Kouřovod čistěte na dvoře či na chodbě . Jde-li kouřovod odmontovat, sundejte ho a vyčistěte průtlačným kartáčem někde, kde nevadí menší znečištění. Počítejte s tím, že se z roury vysypou usazeniny. Pročistěte i sopouch - místo, kde se kouřovod napojuje do komína. Kouřovod, který nelze odmontovat, pročistěte dvířky.

7. Ze spodních dvířek vymeťte saze.Aspoň jednou za rok byste měli vy nebo kominík vymést usazeniny napadané do dolní části komína. Slouží k tomu dvířka pod místem připojení kamen či kotle. Počítejte s tím, že odtud mohou saze vypadnout. Připravte si nádobu z nehořlavého materiálu, smetáček s lopatkou a roušku. Je-li dolní část komína v bytě, je lepší koupit nebo si půjčit průmyslový vysavač. Nový stojí od 3 500 korun výše, půjčení od 250 korun na den. Saze vybírejte až po topné sezoně, jsou extrémně hořlavé. Odvezte je do sběrného dvora, je to nebezpečný odpad.

8. Pokud objevíte dehet, volejte kominíka. Když při čištění nebo vybírání sazí objevíte trochu drti z malty či z cihel, nemusí to být velká závada. Stavbaře volejte, jen když je komín nakloněný, popraskaný nebo se rozpadá část nad střechou. Pokud ale objevíte mazlavý dehet, zavolejte kominíka. Dehet je nebezpečný, snadno se vznítí. Kominíci ho obvykle vypalují.

9. Odstraňte ucpávky a zkuste zatopit- Po vyčištění nezapomeňte odstranit všechny ucpávky a vymést i kamna. Pak zatopte, abyste si ověřili, zda komín dobře táhne. POZOR! Po každé prohlídce komína musí kominík vyplnit zprávu o kontrole. Jedna kopie zůstane vám, druhou bude archivovat kominík, třeba pro případ, že byste doklad ztratili nebo shořel.

Zdroj: http://www.kominycz.org/akce/cisteni.php