design
 

Stejnokrojový předpis SH ČMS

Pro zajištění jednotného postupu při používání stejnokrojů vydalo SH ČMS stejnokrojový předpis - novelizace z 20. dubna 2013. Předpis uvádí druhy stejnokrojů a součástky, které k nim patří. Stanoví pravidla pro nošení vyznamenání a určuje postup při opatřování stejnokrojů a jejich součástí. 

http://www.dh.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=299:stejnokrojovy-pedpis-soubor-pedpis-sh-ms-i4-2006-vetn-oznaeni-ve-stejnokrojovem-pedpisu&catid=74:vnitroorganizacni&Itemid=95
Stejnokrojový předpis v příloze, jeho přílohy naleznete pod uvedenou web.adresou.

Předpis.pdf
  Předpis.pdf  
  Funkční označení:

obrazek2345designobrazek2345designobrazek2345designobrazek2345
design
obrazek2345designobrazek2345designobrazek2345designobrazek2345
design

Funkční označení členů jednotek SDH

Hasiči u zásahu plní různé funkce, které jsou dány jejich odborností. V rámci jedné jednotky SDH (dále jen JSDH) se rozlišují zejména následující hlavní funkce:
  • Velitel jednotky: Je jediný v daném JSDH, má na povel celou jednotku.
  • Velitel družstva: Může jich být víc. Zasahující jednotka musí mít mezi sebou alespoň jednoho velitele (je jedno, jestli velitele jednotky, nebo velitele družstva).
  • Strojník: řídí auto, obsluhuje čerpadlo.
  • Hasič: Ostatní členové jednotky.
Každý hasič může mít navíc různé kurzy a specializace, např. školení na práci s motorovou a rozbrušovací pilou, nositel dýchací techniky, "paramedik", obsluha výškové techniky apod. Na rozdíl od výše uvedených funkcí nejsou vetšinou tyto konkrétní specializace nijak speciálně vyznačeny.

Protože u události zasahuje většinou několik jednotek, je nutné dále rozlišovat hasiče z pohledu velení u zásahu. Zejména se rozlišuje velitel zásahu (jeden z velitelů zasahujících jednotek, většinou se jedná o velitele hasičského záchranného sboru ČR).

obrazek2347pomocnyobrazek2347pomocny