design
 

Řádní členové SH ČMS v souladu se Stanovami sdružení, zákonnými předpisy a potřebami občanů, obcí i celé společnosti vyvíjejí aktivní činnost zaměřenou na ochranu životů, zdraví a majetku před požáry, jejich následky a před jinými nehodami. Při plnění tohoto svého poslání nasazují vlastní zdraví i život, obětují mnoho ze svého soukromí ve prospěch všech. Za to si zaslouží uznání společnosti, ale také ocenění sdružení.

Sdružení hasičů, Čech, Moravy a Slezska uděluje následující uznání , vyznamenání a tituly:

a) Čestné uznání SDH, okrsku, OSH – MSH, KSH a SH ČMS

b) Medaile
- za příkladnou práci
- za zásluhy
- medaile sv. Floriána
- za mimořádné zásluhy
- za věrnost
- za zásluhy o výchovu
- za záchranu života
- za odvahu a statečnost
- za mezinárodní spolupráci
- pamětní medaile

c) Řády

- řád sv. Floriána
- záslužný řád českého hasičstva

d) Tituly

- zasloužilý hasič
- čestný funkcionář
- čestný člen

e) Stuha k historickému praporu SDH
ad.


Více v příloze a v podsouboru Přehled vyznamenání v levém menu.